Tjej som läser av instrument i sjukhusmiljö.

Vård- och omsorgsprogrammet

Upplev det magiska ögonblicket när ett barn föds. Det smidigaste stättet att ta blodprov på den som är rädd för nålar. Kontakten du får med människor på äldreboendet som du hjälper att få en enklare vardag på ålderns höst.

Sådant kan du inte läsa dig till i en bok. Det måste du uppleva i verkligheten, på en riktig arbetsplats. Det får du göra på Vård- och omsorgs-programmet. Utbildningen passar dig som är intresserad av människors hälsa och vill jobba inom vården. Du lär dig bland annat om hälsa, ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik, psykologi och människans behov.

Dessutom utvecklar du din förmåga att bemöta människor på ett bra sätt. Efter examen kan du arbeta inom vård och omsorg som till exempel undersköterska, vårdbiträde, personlig assistent eller inom hemtjänsten.

Här hittar du information om vilka kurser du läser under din studietid. Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6*

100

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a:1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a:1

50

Svenska 1

100

Svenska 2

100

Svenska 3*

100

* Kurser som leder till grundläggande behörighet och som kan väljas bort om så önskas.

Programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Anatomi och fysiologi 1

50

Anatomi och fysiologi 2

50

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1

100

Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2

100

Gerontologi och geriatrik

100

Hälso- och sjukvård 1

100

Hälso- och sjukvård 2

100

Omvårdnad 1

100

Omvårdnad 2

100

Psykologi 1

50

Psykiatri 1

100

Psykiatri 2

100

Samhällskunskap 1a2

50

Social omsorg 1

100

Social omsorg 2

100

Programfördjupning

Kurs

Poäng

Entreprenörskap (Ung Företagsamhet)

100

Etik och människans livsvillkor

100

Individuella val och gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Yrkesfördjupning eller Engelska 6*

100

Yrkesfördjupning eller Svenska 3*

100

Gymnasiearbete

100

Anna Strömlid, ansvarig lärare

anna.stromlid@norrkoping.se

070-594 86 22

Hör elever berätta om utbildningen