Hjärtformat hånglås.

Elevhälsa

Elevhälsan finns här för att du och skolans alla elever ska må så bra som möjligt. Elevhälsoteamet har tystnadsplikt – det du berättar i förtroende stannar mellan er.

Kurator

Behöver du någon att prata med? Här kan du få råd, hjälp och information roavsett om det handlar om skolsituationen eller personliga frågor. Du kan alltid vänta dig hit.

Kuratorn har också information om ekonomi, bostad och försörjning.

Skolsköterska

Har du frågor eller behöver råd om hälsa och livsstil? Kontakta då vår skolsköterska. I årskurs 1 blir du erbjuden ett elevhälsobesök där du tillsammans med sjuksköterskan pratar om din hälsa och hur du mår.

Du är alltid välkommen att boka en tid hos skolsköterskan eller komma in på drop-in tid i mån av plats.

Therese Mårtensson, skolsköterska

therese.martenssson@norrkoping.se

011-15 33 48

Goran Malkoc, skolläkare

Mottagning sker efter tidsbeställning via skolsköterskan.

Skolpräst

Skolprästen är en person du kan vända dig till när du vill, om vad du vill. Grubblar du över något, har bekymmer eller bara vill prata med någon får du gärna ringa elller maila vår skolpräst Björn Larsson. Som präst har han tystnadsplikt, det ni pratar om får han inte berätta för någon.

Du behöver inte vara med i Svenska kyrkan för att kontakta Björn och det du vill prata om behöver inte handla om Gud.

Olycksfallsförsäkring

Du som är elev på Norrköpings Lärlingsgymnasium omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring hos Protector försäkring, helt utan självrisk. Denna försäkring gäller för hela gymnasietiden, både på skolan, under fritiden och på loven. Den gäller för bland annat kostnader för läkarbesök, tandskador och resor men även för bestående besvär, vanprydande ärr och liknande.

Anmäl skada till Länsförsäkringar Östgöta

skador@protectorforsakring.se

08-410 637 00

Norrköpings kommuns webbplats kan du läsa mer om försäkringar och skadeanmälan för skolelever.

Anmälan om specialkost

Måltiderna skolan serverar eleverna ger möjlighet till bra matvanor och energi för att utvecklas och tillgodogöra sig skolans pedagogiska verksamhet. Måltiderna kan också väcka nyfikenhet på mat, miljö och hälsa.

I Norrköpings kommuns skolor finns dagligen en vegetarisk rätt på matsedeln. Kostverksamheten ansvarar för att jordnötter, nötter, sesamfrö och mandel inte finns som ingrediens i matlagningen eller som tillbehör.

Läs mer information från Kostenheten på Norrköpings kommuns webbplats