Kille som monterar en dusch.

Studie- och yrkesvägledning

Lärlingsvägen är snabbaste vägen mot ett jobb men du kan även välja att studera vidare. Hos SYV kan du får svar på alla frågor du har.

Vägledningssamtal och informationsträffar 

Studie- och yrkesvägledning är en process som handlar om att du ska skaffa dig kunskap om dig själv som person och om de olika yrkes- och utbildningsalternativ som finns – och med det som grund kunna fatta väl genomtänkta beslut. Studie- och yrkesvägledaren erbjuder vägledningssamtal som ett verktyg för dig i den processen.

Att gå på informationsträffar om utbildningar och arbetsplatser eller samtala med din handledare eller lärare, är exempel på andra verktyg i din process kring att fatta beslut om studier och arbete.

Studie- och yrkesvägledaren ingår i elevhälsoteamet och samarbetar med kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare och rektor.

Boka tid för samtal

Både du som elev och du som förälder är välkommen att boka en tid för samtal med mig.