Tjej som målar med pensel.

Om Norrköpings Lärlingsgymnasium

Tre dagar på jobbet. Två på skolan.

Mindre snack – mer verkstad

Norrköpings Lärlingsgymnasium startade 2017. Vi erbjuder yrkesutbildningar där eleverna läser som lärling.

Ett annat sätt att lära

En lärlingsutbildning är annorlunda jämfört med de traditionella yrkesprogrammen på gymnasiet. Eleverna får samma kunskaper och samma behörighet som de som läser ett skolförlagt yrkesprogram. Skillnaden är att de lär sig saker på ett annat sätt och i en annan miljö – en riktig yrkesmiljö. Tre dagar i veckan är eleverna ute på en arbetsplats och två dagar läser de gymnasiegemensamma ämnen i skolan.

Teori är viktigt, men vi tror att det är genom att göra något i verkligheten som man lär sig allra bäst.

Jobb på direkten

Slutresultatet? Den kortaste vägen mellan skola och arbetsliv. Och ett bevis på att lärlingar är eftertraktade på arbetsmarknaden är att 8 av 10 elever idag får jobb direkt efter examen. Så du behövs.

Vill du börja jobba redan nu? Välkommen i gänget hos oss på Norrköpings Lärlingsgymnasium!