En pojke som mekar med en bil

Yrkesintroduktion – IMY-program

På Second Chance School får du en individuellt utformad yrkesutbildning på en arbetsplats. Ett första kliv ut i arbetslivet – med verktyg att ta dig vidare. 

Vem kan söka till oss?

Vi vänder oss till dig

  • som är mellan 16 och 19 år och har gått minst en termin på annat introduktionsprogram (IM-program) och saknar behörighet för nationellt program
  • som är mellan 20 och 24 år och inte har fullföljt gymnasiet.

Du väljer ett yrke som du vill utbilda dig till

Vi tror att nyckeln till succé är rätt person på rätt plats. Det gäller att hitta ett yrke som passar just dig.

Det börjar med att du väljer ett yrke som du vill sikta mot. Vi tar sedan kontakt med företag i branschen och ordnar en lämplig utbildningsplats.

Under tre dagar i veckan utbildas du på arbetsplatsen. De övriga två dagarna är du i skolans lokaler, där du förbereds för arbetslivet. Här läser vi inga ”vanliga” kurser eller ämnen men du erbjuds viss yrkesteori, körkortsteori och kanske andra yrkeskurser som till exempel truckutbildning, om du behöver det för att du ska nå ditt mål.

Genom vår unika livskunskapsundervisning får du en chans att vidga dina perspektiv och utvecklas som människa. Vi vill också att du ska stärka ditt självförtroende, självkänsla och din sociala kompetens. Det, tillsammans med ett större nätverk och yrkeskunskaper inom det område som du ska jobba med efter utbildningstiden, ökar dina möjligheter att konkurrera på arbetsmarknaden.

Ett framgångsrikt koncept

Det är du som styr din utbildning och vi finns här för att ge dig det stöd du behöver för att nå dina mål.

Vi har också ett upparbetat nätverk med arbetslivet, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda dig en bra utbildningsplats, utifrån dina önskemål.

Internationellt samarbete

Genom att Second Chance School är medlem i det europeiska nätverket E2C har Du också möjlighet att på olika sätt delta i internationella sammanhang. Dels kan du erbjudas utlandspraktik under några veckor, dels kan du erbjudas att delta i det årliga ”Youth Summit Meeting”, ett möte där deltagare från Second Chance Schools i hela Europa deltar.

Hör av dig

Tycker du att det här verkar intressant och kanske kan vara något för dig? Hör av dig till oss, så berättar vi hur antagningen går till. Vi har två antagningar per år, vårtermin och hösttermin.

Det är din motivation och vilja att klara utbildningen som är avgörande i antagningsprocessen.