En pojke som står framför en skåpbil

SCS 20–24

Nu har du som är mellan 20 och 24 år chansen att få hjälp och stöd att forma din framtid. Genom en skräddarsydd yrkesutbildning på en arbetsplats är målsättningen att du ska bli anställningsbar och förhoppningsvis gå vidare till en anställning.

Antagningskrav

Du ska visa en tydlig vilja att skaffa dig ett arbete och du ska helst ha en uttalad yrkesinriktning.

Din utbildning skräddarsys efter dina önskemål och behov.

  • Utifrån ditt yrkesval ordnar vi en utbildningsplats på lämplig arbetsplats och upprättar en utbildningsplan som beskriver vad du ska lära dig.
  • Utbildningen sker sedan tre dagar/vecka på arbetsplatsen och två dagar/vecka i våra lokaler, där vi på olika sätt förbereder dig för arbetslivet.
  • Vårt huvudämne i skolan är en kurs som vi kallar Livskunskap där syftet med kursen är att på olika sätt förbereda dig för såväl vuxen- som yrkeslivet.
  • Utifrån dina önskemål kan du få hjälp med till exempel körkortsteori, truck-kort eller annan kurs/utbildning som krävs för att nå ditt mål.
  • Genom coachning får du det stöd och den hjälp du behöver för att nå ditt mål och bli anställningsbar.
  • Utbildningens längd beror på ditt yrkesval men främst beror det på din insats.
  • När du är färdigutbildad så får du ett utbildningsintyg och hjälp att söka jobb.

Vår målsättning är att du ska bli anställningsbar inom ett yrke, ha stärkt ditt självförtroende, ökat din självkännedom och medvetenheten kring din hälsa. Du ska också ha utvecklat den sociala kompetensen och skaffat dig verktyg och strategier att själv ta dig vidare i såväl yrkeslivet som i samhället.

SCS 20–24 bedrivs på uppdrag av Kompetensförsörjningsnämnden i Norrköping och är en arbetsmarknadsinsats.