En kille som står på ett lager

Affärslogistik

Gillar du att planera, organisera, analysera och arbeta med verksamhetsutveckling? Då är affärslogistik utbildningen för dig!

Vad är affärslogistik?

Logistik är läran om effektiva flöden, från råvara till slutkonsument. Målet med logistik är att produkten ska befinna sig på en bestämd plats vid en bestämd tidpunkt. Kvalitets- och serviceökning i kombination med lägre kostnader är andra centrala delar inom logistik. Man får heller inte glömma att effektiva flöden också omfattar flödet av information och betalningar.

Affärslogistik hos Logistikprogrammet är en verklighetsnära utbildning där många av lärarna är hämtade från arbetslivet. I studierna ingår både självständiga uppgifter och grupparbeten, liksom skriftliga och muntliga kommunikationsövningar. Även studiebesök och gästföreläsningar är vanligt förekommande.

Delkurser inom Affärslogistik är ofta integrerade med varandra. Studierna bedrivs ofta i projektform med ett problemorienterat arbetssätt vilket varvas med mer traditionell undervisning.

Affärslogistik i praktiken

Utbildningen är framtagen i samarbete med näringslivet och följer därför dess rytm. Inga traditionella skollov förekommer men i juli inträffar en semesterperiod. Normalt är det inte obligatorisk närvaro vid föreläsningar enligt samma modell som används vid högskole- och universitetsutbildningar. Ändå förekommer vissa obligatoriska moment och en hög närvaro är en förutsättning för att klara kursmålen. De flesta delkurserna tenteras skriftligt.

I utbildningen kombineras teoretiska moment med ett projektbaserat arbetssätt. Även studiebesök och gästföreläsningar förekommer. Under den första LiA-perioden (Lärande i Arbete) genomförs ett större projektarbete som avslutas med en seminariedag där projekten presenteras. Till detta bjuds representanter från LIA-företagen in som åhörare. Dessa arbetsformer ställer stora krav på att du som student tar ansvar för dina studier. 

 • Transport – planering, genomförande och uppföljning av transporter.
 • Lagring – lagerstyrning, lagerstruktur och lagerlokalisering.
 • Materialhantering – fysiska aktiviteter som layout, val av utrustning, interna transporter, hanteringsutrustning samt emballage.
 • Kundservice – beställning, ordermottagning, orderbehandling och leverans.
 • Prognoser – försäljningsprognoser och försäljningsplaner för styrning av materialflödet.
 • Produktionsplanering – är avgörande för leveranstider och leveranssäkerhet.
 • Inköp och materialförsörjning – inköp av råvaror, komponenter och färdigvaror, val av leverantörer, beställning, varumottagning och försörjningsstrategier etcetera.
 • Andra aktiviteter – kan gälla till exempel reservdelar och reservdelsstyrning, service och underhållsverksamhet, returgods samt produktutveckling.

Utöver grundläggande behörighet för yrkeshögskola ska du ha godkänt betyg i:

 • Matematik 2
 • Engelska 6
 • Svenska 2 (alternativt Svenska som andraspråk 2).

Om du saknar betyg och intyg som gör dig behörig men har motsvarande kunskaper kan du ansöka via fri prövning. Då tar vi hänsyn till din reella kompetens.

De här kurserna ingår i Affärslogistik och utbildningen omfattar totalt 400 YH-poäng.

Poängplan

Kurser

YH-poäng

Industriell ekonomi

15

IT-stöd

20

IT Databas

20

Internationall ekonomi

15


Affärsengelska Logistik

50

Projektmetodik och kommunikation

15

Projektledning

10

Intern logistik

20

Transportlogistik

20

Strategisk logistik

20

Undersökningsmetodik

10

Digital logistik

20

Hållbar logistik

20

Examensarbete

20

Lärande i arbete

120

Programmet Affärslogistik är inte sökbart

Student

Det här kan du arbeta med efter utbildningen

Några exempel är:

 • Produktionsplanerare
 • Verksamhetsutvecklare
 • Lageransvarig
 • Transportledare
 • Produktionskoordinator.
Logotyp för Östsvenska yrkeshögskolan.

Östsvenska yrkeshögskolan

Vi samarbetar med Östsvenska Yrkeshögskolan AB i alla våra yrkeshögskoleutbildningar.