För elever

Här hittar du information som kan vara användbar under din tid på Kungsgårdsgymnasiet.

Anmäla frånvaro

Du som är vårdnadshavare eller du som är myndig elev anmäler frånvaro i appen Skola24.

Läsårstider

Du hittar läsårstider för gymnasiet på Norrköpings kommuns webbplats.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning är en process som handlar om att skaffa kunskap om sig själv, om vilka yrkes- och utbildningsalternativ som finns och sedan ha möjlighet att göra väl genomtänkta val.