Frågor och svar

Här hittar du information och vanliga frågor och svar om Kulturskolan.

Allmänna frågor

Kurserna riktar sig till dig som är mellan 6–25 år och är folkbokförd i Norrköpings kommun.

För barn i åldern 3–5 år erbjuder Kulturskolan ett begränsat antal platser inom suzukiundervisning.

Du kan vara antagen till max två ämneskurser samtidigt. Du kan delta i ensemble och körverksamhet förutom din ämneskurs.

Undervisningen sker till största delen på eftermiddagar och kvällar i våra lokaler på Fotbollsgatan 2 i Norrköping. Film och animationsundervisningen är förlagd till Cnema. Orkesterrepetioner och konserter kan vara förlagd till Hörsalen. Kulturskolan bedriver även undervisning på skolor i Norrköpings ytterområden.

När det är möjligt erbjuder vi instrumentundervisning dagtid på grundskolor i kommunens ytterområden. Utbudet på din skola kan variera från läsår till läsår beroende på lokaltillgång, antal sökande elever på skolan och våra lärares schema. Du som söker ett instrument som inte erbjuds på din skola blir inbjuden till undervisning i stan.

Frågor om anmälan och uppsägning

Anmälan görs av vårdnadshavare i vårt webbaserade elevregistreringsprogram via elevportalen som du hittar på startsidan. Du behöver BankID för att göra anmälan samt för att logga in på din sida som skapas efter att anmälan är klar. På din sida kan du se vilka kurser som du ansöker till samt vilka kurser du är antagen till. Du som vill anmäla ditt intresse för att börja som elev på Kulturskolan anmäler dig på sidan "Kurser och Anmälan" på fliken "Anmälan till kurs".

Ja, om du är antagen till en eller flera kurser på Kulturskolan måste du varje vår göra en förnyelse av din anmälan och bekräfta att du vill fortsätta hos oss och/eller stå kvar i kö. Det gäller både dig som har en elevplats, och dig som står i kö för att få en.

Förnyelsen kallas "Återanmälan". Denna gör du genom att logga in på ditt konto i Elevportalen med BankID senast 20 maj. Du får en påminnelse om att göra en förnyelse av din anmälan i början av maj till den e-postadress som du har angett vid anmälan. Kom ihåg att uppdatera din e-postadress vid behov!

Om du vill avanmäla dig, säga upp din plats, så loggar du in på din sida i Elevportalen och klickar på Avanmälan. Uppsägning av befintlig kursplats görs av vårdnadshavare eller myndig elev.

Inflyttad elev från annan kommun eller annat land får förtur om intyg från tidigare musik- eller kulturskola kan uppvisas. Skriv som kommentar i din anmälan att du kommer från en annan kulturskola samt skicka intyg via mail eller post.

Du kan anmäla dig eller ditt barn från och med 1 januari det år du/ditt barn har rätt ålder för den aktuella kursen. Vi tar emot anmälningar under hela året.

Hur lång kötid är det till Kulturskolans kurser?

  • Vi har långa köer till piano, fiol, gitarr och slagverk.
  • Kortare eller ingen kö till övriga stråk-, träblås- och bleckblåsinstrument.

För bild- teater- film- och slöjdundervisning och annan gruppundervisning sätts grupper ihop utifrån ålder. Kötiden till dessa ämnen beror därför på hur många sökande det är i varje ålderskategori, vilket kan variera från läsår till läsår.

Hur fungerar Kulturskolans kösystem?

Ansökningsdatum gäller i första hand som turordningsregel i kön. Om en ledig plats uppstår vid en grundskola i ett ytterområde kan urval baseras på sökande elever på den skolan. För elever som söker suzukikurser och kurser med gruppundervisning tas även hänsyn till elevens ålder för att skapa homogena grupper.

Frågor om antagning och kursstart

Den största antagningen av nya elever görs inför höstterminsstarten. I maj-juni görs den första och största antagningsomgången. Men antagningarna fortsätter ända fram till terminsstarten, och vi fyller på lediga platser efter hand. Antagning av elever till lediga platser sker i turordning efter ködatum.

De som blir antagna till en plats får en kallelse via e-post. Innan antagningarna är klara kan vi tyvärr inte svara på frågor om vem som får plats.

Inför varje läsår skickas antagningsbeskedet ut via e-post i juni.

När meddelande om antagen plats skickats ut med e-post och behöver eleven inte göra något för att acceptera platsen. Läraren kontaktar dig. När en plats erbjudits och eleven inte vill börja måste detta meddelas till kulturskolan@norrkoping.se senast sju dagar efter det att erbjudandet skickats ut.

Höstterminen startar 1 september. Elever som fått plats på instrument får en kallelse från sin lärare i samband med terminsstarten för schemaläggning av lektionstid. Tillsammans hittar ni en veckodag och tid som passar för din lektion. För grupper och ensembler finns det fasta veckodagar och tider. Du får en inbjudan av oss till första träffen.

Du står kvar i kö i väntan på en ledig plats. Vi gör kompletterande antagning till många av våra kurser under hela läsåret.

Om du tackar nej till erbjuden plats inför terminsstart tas du bort från aktuell kö. Om du tackar nej till erbjuden plats men ändå vill fortsätta stå kvar i kön, godkänns det endast om det är på grund av ömmande skäl som sjukdom etc. Ansvarig chef måste då godkänna. Elev som erbjuds plats mitt under ett läsår kan tacka nej utan att förlora sin köplats om erbjuden tid inte går att anpassa sig efter.

Du som står i kö får under vårterminen ett mail från oss med förfrågan om du vill stå kvar i kö inför kommande läsår. Du behöver bekräfta denna förfrågan genom att göra en återanmälan i Elevportalen. Vid utebliven återannmälan avslutas köplatsen.

När du blir antagen till ett instrument avslutas inte köplatsen till övriga instrument. Ansökningar till andra ämnen och sång avslutas inte när du börjar spela ett instrument. Om du kommer in på två kurser avslutas alla andra ansökningar oavsett vilka kurser de avser.

Frågor om avgifter

  • Introduktionskurser för åldrar 6-8 år och El Sistema ÅK 3-6: 600 kronor per termin.
  • Alla introduktionskurser 6 - 8 år betraktas som eget ämne med kursavgift.
  • Ämneskurser från 9 år: 800 kronor per termin.
  • Instrumenthyra: 300 kronor per termin.
  • Fördjupningskurs och Suzukiundervisning: 1300 kronor per termin.
  • Kursavgiften för körverksamhet ingår i avgiften för ämneskurserna sång i grupp och solosång. För övriga deltagare: 600 kronor per termin.
  • Kursavgiften för orkesterverksamhet ingår i avgiften för ämneskurser i instrument. För övriga deltagare: 600 kronor per termin.
  • För övrig kursverksamhet, exempelvis kortare intensivkurser, projektverksamhet eller lovverksamhet fattas särskilt beslut om avgift av enhetschef.

Du blir betalningsskyldig redan efter första närvarotillfället.

Har du frågor om fakturor? Mejla till:

kulturskolan@norrkoping.se

När du har antagits till och bekräftat en plats på Kulturskolan blir du betalningsskyldig för hela terminen. Vi skickar fakturor i november och mars. Vi återbetalar inte avgiften om kursen avslutas efter påbörjad undervisning och vi gör inga reduceringar om undervisningen påbörjas under terminens gång.

Nej, vi har inte längre någon syskonrabatt. När avgifterna sänktes höstterminen 2017 togs syskonrabatten bort.

Frågor om fakturor

Vid fakturafrågor vänligen kontakta kulturskolan@norrkoping.se

Frågor om förändring av plats

Du som säger upp din plats eller tar en paus från undervisningen får förtur om du återanmäls till samma kurs inom ett år från sista lektionstillfället. Om det gått längre än ett år sedan du slutade får du ett nytt ansökningsdatum även om det gäller samma ämne som du tidigare deltagit i.

Uppsägning av befintlig köplats görs av vårdnadshavare eller myndig elev direkt i Elevportalen, välj rubriken "Avanmälan" efter inloggning.

Frågor om instrumenthyra

Kulturskolan hyr ut träblås-, brass- och stråkinstrument. Du som vill hyra ett instrument säger till om det till din lärare i samband med terminsstarten. Läraren meddelar när och var du kan hämta ut ditt instrument. Vi hyr ut instrument i mån av tillgång.

Vi hyr inte ut piano, gitarr, trumset eller elbas.

Återlämning av hyrinstrument görs till din lärare eller till Per Mählby. Ring gärna i förväg och boka tid för återlämning på 072-254 38 00

Frågor om inställda lektioner och frånvaro

Kulturskolan har dessvärre inte möjlighet att vikariesätta de tillfällen som läraren blir sjuk eller har förhinder att genomföra lektionen. Om det skulle bli många tillfällen för en och samma lärare under en termin försöker Kulturskolan att ordna vikarie, men lyckas inte alltid. Vid inställda lektioner skickar vi ut ett sms med besked om inställd lektion.

Frånvaro och sjukdom anmäler du direkt till din lärare.