Noter på ett blad.

Fördjupningslinje 10–25 år

Kulturskolans fördjupningslinje ger möjlighet för dig som är elev och vill fördjupa dig inom dina ämnen.

Fördjupningslinjen, gällande musikinriktning, innefattar följande delar

  • individuell lektion (40 minuter per tillfälle)
  • teori en gång per vecka (cirka 17 lektioner)
  • fördjupningslinje-konsert (ett tillfälle per termin)
  • gruppverksamhet (sångelever – kör, orkesterinstrument – orkester, orkesterinstrument – orkester, övriga instrument – andra ensembler).

Alla delar är obligatoriska.

Bild/Form och Drama/Teater är under utveckling.

  • Eleven gör en intresseanmälan och antas till denna kurs i samråd med lärare senast 15 maj. För att kunna antas på fördjupningslinjen ska det finnas intresse och engagemang och utvecklingspotential hos eleven. Läraren anmäler elev till ledningen senast 15 maj.
  • Elever som påbörjat gymnasieutbildning med musik/drama/bildinriktning får ej gå fördjupningslinjen.
  • Elever som avslutat gymnasieutbildning med musik/drama/bildinriktning och inte påbörjat vidareutbildning inom samma områden, är välkommen att söka Fördjupningslinje till och med 25 år.