En hand som skriver med en penna i ett block

Påfyllnad för distanselever

I samband med bytet av distanskursleverantör ändras reglerna för påfyllnad med nya kurser.

I samband med bytet av distanskursleverantör ändras reglerna för påfyllnad med nya kurser. Från och med nu kommer endast den elev som fått betyg i en kurs kunna få påfyllnad med en ny kurs direkt.

Den elev som har valt att avbryta eller fått ett avbrott i sin kurs på grund av inaktivitet kommer få vänta till nästa ordinarie kursstartstillfälle för att få en ny kurs.