Tre elever samtalar med lärare

Samhällsvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av lokala och globala samhällsfrågor? Nyfiken på människor och relationer? Välj vår samhällsvetenskapliga utbildning.

Här får du får en bred utbildning där du bland mycket annat lär dig mer om samhällets utveckling och människors livsvillkor. Aktuella samhällsfrågor är ständigt i fokus. Att diskutera, värdera och granska det som finns och händer omkring oss gör att du utvecklar din förmåga att ta ställning och hitta nya lösningar. Att samarbeta, se möjligheter och omsätta idéer till handling är sådant som våra elever praktiserar varje dag. Inte enbart genom teoretisk undervisning, utan också genom undersökningar, studiebesök och intervjuer.

På utbildningen är språk och kommunikation viktigt. Du får träna på att uttrycka dig i tal och skrift, på både svenska och andra språk. Dessutom ger programmet behörighet till universitet och högskola.

Två inriktningar

Utbildningen har två inriktningar som på olika sätt belyser olika delar av samhället och människan. I årskurs två väljer du samhällsvetenskap eller beteendevetenskap utifrån vad som intresserar dig mest.

Samhällsvetenskap (SASAM)

Inriktningen passar dig som är intresserad av samhällsfrågor och som gillar att diskutera, ifrågasätta och argumentera. Undervisningen har fokus på människors livsvillkor och samhällsstrukturer utifrån både individ-, grupp- och samhällsnivå. Du får fördjupa dig i hur vårt samhälle fungerar och varför det ser ut som det gör idag. Du skaffar dig en djupare insikt kring dessa frågor genom att läsa samhällskunskap, historia, religion och geografi.

Beteendevetenskap (SABET)

Inriktningen fokuserar på beteende och samspel mellan människor. Det passar dig som tycker att det är intressant med relationer och som vill lära dig mer om varför människor agerar på olika sätt. Du läser psykologi, sociologi, ledarskap och kommunikation och får på så sätt mer kunskap kring människors livssituation.

Här hittar du information om vilka kurser läser under din studietid. Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Matematik 1b

100

Matematik 2b

100

Naturkunskap 1b

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Filosofi 1

50

Moderna språk

200

Psykologi

50

Kurser på inriktningar och fördjupningar

Kurs

Poäng

Ledarskap och organisation

100

Kommunikation

100

Psykologi 2a

50

Sociologi

100

Samhällskunskap 2

100

Samhällskunskap 3

100

Historia 2a

100

Geografi 1

100

Religionskunskap 2

50

Individuellt val

200

Programfördjupning

300

Gymnasiearbete

100

Hör våra elever berätta om utbildningen

Vanliga frågor och svar

Vi som jobbar i samhällslaget är förtjusta i vår skola, så frågan är om vi kan ge en nyanserad bild. I elevundersökningar brukar de engagerade lärarna lyftas fram som den främsta anledningen till att skolan är bra.

För oss lärare brukar det vara eleverna och kollegorna. Att ha bra kollegor som man kan samarbeta är viktigt för alla, men på Hagagymnasiet är det livsviktigt. Vi tror starkt på att vi blir bättre om vi samarbetar. Engagerade lärare och elever bidrar också till att vi inte låter oss begränsas av våra fysiska ramar. Vi ser möjligheterna! Skolan deltar i flera utbyten och inom ramarna för våra profiler genomförs flertalet spännande resor varje år.

En tredje sak som är värd att lyftas är att vi bryr oss. Både lärare, elever och inte minst vårt väl utbyggda elevhälsoteam finns där för varandra och hjälper varandra framåt. Omtanke är det tredje av våra ledord och det är verkligen en devis för skolan. Där har vi hjälp av vår fina, öppna skolmiljö. Här ser vi varandra överallt, hela tiden. Skolans hjärta är vårt café där Jenny och Cilla har koll på läget och det alltid finns någon att prata med. Här finns det också gott om plats att sitta och plugga under mer sociala former. Det passar utmärkt för samhällsprogrammet där det lärande samtalet är centralt.

Förra året krävdes det minst 265 poäng för att komma in på samhällsvetenskapsprogrammet. Vi brukar ta in två och en halv klass (totalt 80 platser). Skolan är populär och vi brukar ha en kö in.

“Anda” är någonting som många skolor pratar om. Hagaandan symboliserar för oss den stämning som vi vill ska råda på skolan. Det är en anda av samarbete, omtanke och möjligheter vi eftersträvar. Enligt många elever och lärare är det också någonting som vi lyckas med.

Ja, på Samhällsvetenskapsprogrammet ingår 200p (två kurser) moderna språk. Om man är osäker på ifall man klarar steg 3 (fortsättningsspråk) erbjuder vi även steg 1 i andra språk. På Haga har vi lärare i tyska, spanska, franska och teckenspråk. Man kan även byta ut det moderna språket mot modersmål till exempel arabiska.

Om man får F i moderna språk finns det för det första möjlighet att utan kostnad pröva kursen på skolan så länge du är elev hos oss. Då rekommenderas du att gå på Hagatimmarna för att kunna få stöd i språket. Elever som misstänker att de inte kommer att klara steg 4 kan eventuellt läsa svenskt teckenspråk i stället för denna kurs.

Meritpoäng är ett system för att premiera vissa kurser när man söker till högskola/universitet. Det finns tre ämnen som ger meritpoäng: Engelska, Moderna språk och Matematik. Kursen Engelska 7 ger en meritpoäng, Moderna språk steg 3 ger 0,5 meritpoäng och steg 4 en poäng. Hur mycket poäng Matematiken ger beror på vilken behörighet som behövs för det man sedan söker på högskolan. Principen är att du får merit för kurser som ditt högskoleprogram inte kräver.

Du kan läsa mer om meritpoäng på antagning.se

Ja, det finns fyra timmar stöd med matematiklärare varje vecka.

Det finns två större val: samhällsinriktning och beteendeinriktning. De fungerar som paket av kurser. Inriktningen väljs efter jul i årskurs ett och sedan börjar eleverna läsa sin inriktning under år två. Inför år tre väljs sedan ett antal kurser som programfördjupning. Dessa ska passa in i programmet, men det finns flertalet kurser att välja på. Förutom dessa två val finns det också IV-kurser (individuellt val).
Här samarbetar Hagagymnasiet med de andra kommunala gymnasieskolorna, så utbudet är mycket stort.

Läs mer om individuellt val på norrkoping.se

Största skillnaden mellan grundskola och gymnasium är att alla valt det program/de kurser man läser här. Tempot är också högre i och med att kurser tar slut och betygssätts efter varje termin/läsår.

Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskoleförberedande program. Det innebär att de allra flesta fortsätter att studera efter gymnasiet. Programmet är brett och i princip kan du studera vad du vill. Några exempel är jurist, psykolog, socionom, advokat och lärare. Om du gör vissa taktiska kursval kan du även studera till yrken som sjuksköterska, tandhygienist, djurskötare, sjökapten, agronom med flera. På Hagagymnasiet har vi en SYV (studie- och yrkesvägledare) kopplad till vårt program som kommer att hjälpa dig att navigera bland dessa valmöjligheter.

Ja, vi har ett stort elevhälsoteam bestående av två skolsköterskor, två kuratorer och tre specialpedagoger, SYV och IT-pedagog. En av vardera är knuten till vårt program.

När man väljer ett högskoleförberedande program får man räkna med att ägna tid åt sina studier. Vi arbetar för att ni ska vara förberedda för vidare studier och i det ingår att kunna planera sitt “plugg”. Du är dock aldrig ensam! Det finns två timmar stöd med lärare tillgängligt i samtliga ämnen varje vecka.

Hagatimmarna är ett stödsystem som finns på Hagagymnasiet. De innebär att det finns två fasta schemapositioner i veckan under vilka samtliga lärare på skolan erbjuder stöd. Stödet riktar sig till såväl elever som kämpar i en kurs som till elever som vill ha en extra utmaning.