Internationalisering

Internationellt arbete på Hagagymnasiet syftar till att öka måluppfyllelsen hos eleverna genom att öka deras motivation och intresse för sina studier.

Internationellt arbete på Hagagymnasiet

Ett viktigt inslag i Hagagymnasiets internationalisering är vårt arbete med de Globala Målen i Agenda 2030. Vårt syfte är att säkerställa att våra elever får de kunskaper och färdigheter som behövs för att, genom en hållbar livsstil, främja global hållbar utveckling och bli EU-medborgare, Globala medborgare.

Internationalisering leder till att utveckla metoder som bidrar till att elevernas kunskap och omvärldsförståelse ökar. Det förstärker också vårt språkutvecklande arbetssätt samtidigt som det ökar elevernas insikt om vikten av språkkunskaper och ökar lusten att lära sig språk.

Internationella möten handlar inte om att identifiera olikheter hos varandra utan att upptäcka att vi är ganska lika men att vi har olika livsvillkor som gör att vi agerar olika i vissa situationer, det handlar om kulturmöten. Det ger dig som elev möjligheter att bygga internationella nätverk och kontakter.

Interkulturell kompetens är ovärderlig när vi arbetar med människosyn, mänskliga rättigheter, och främlingsfientlighet.

Hagagymnasiet är partnerskola med Humboldt universitet som en del av vårt internationella arbete.

Skolans verksamhet

Hagagymnasiet har en lång erfarenhet av internationellt arbete där internationalisering har genomsyrat en stor del av skolans verksamhet, bland annat:

 • Global Profil sedan 2005 med bland annat fältstudier i Indien, Gambia, Uganda, Ungern, Polen, Kiruna (Sverige).
 • Arbete mot Europahuset och EU sedan 2013.
 • Europaparlamentets- ambassadör skola (EPA–skola) 2019 - Comeniusprojekt.
 • Utbyten med vår vänort Tammerfors bland annat Nordplus.
 • Bifrost, Herning, Danmark.
 • Språkutbyten i många år med Spanien, Tyskland och Frankrike.
 • Individuellt Alternativ utbyte/projekt Polen.
 • Ledarskap (BF) Praktik utomlands Tanzania, Irland, Storbritannien.
 • Utbyte Riga.
 • Alden Biesen projekt.
 • Språkprojekt Norden, Nordplus.
 • Kompetensutveckling personal.
 • Globala veckorna.
 • EU-vecka.
 • Förintelsen, Auschwitz.
 • Japan Nv-projekt.
 • ELD (Experience Learning Description) certifiering.