Tre elever lagar mat tillsammans

Elevboende

För dig som går ett gymnasieprogram i Norrköpings kommun men bor i en annan kommun och har mer än en timmes resväg till din skola, finns möjligheten att söka ett rum på Hagagymnasiets elevhem.

Om vårt elevhem

På elevhemmet bor cirka 160 ungdomar. Det är i första hand elever som går på utbildningar med riksintag som har företräde till rummen på elevboendet. Här finns elever som bland annat läser djurinriktning på Himmelstalundsgymnasiet eller musik, dans, ishockey, e-sport, basket eller fotboll på Norrköpings kommunala gymnasier.

Elevhemmet ligger nära Himmelstalundsgymnasiet och strax intill träningsarenorna för basket, friidrott och ishockey. Bussförbindelser finns utanför men det kan vara bra att ta med en cykel. Det tar cirka 15 minuter till city.

Regelsystemet är kopplat till ett varningssystem. Tre varningar leder till att kontraktet sägs upp. Personalen avgör om en regelöverträdelse är tillräckligt allvarlig för att generera en varning. Får man en varning skickas den skriftligen till vårdnadshavare.

Bedöms en överträdelse vara av så allvarlig grad att hyresgästen inte längre kan bo kvar kan kontraktet sägs kontraktet upp med omedelbar verkan.

Nycklar

Rumsnyckel, tagg till ytterdörren och postfacksnyckel kvitteras ut vid ankomst. Förlust av rumsnyckel debiteras med 400 kr och förlust av tagg debiteras med 100kr

Post

Posten delas ut i rummen. Adressen är rumsnummer + respektive elevhemsadress.

Rummen

Varje rum är utrustat med en garderob och den får inte flyttas ut från rummet. Skadegörelse medför ersättningsskyldighet. Uttag för TV och internet finns i varje rum och ingår i hyran. Personal på Hagagymnasiets elevhem har rätten att vid behov, som vid till exempel postutlämning, tillsyn av felanmälningar eller misstankar om regelbrott få öppna elevrummen.

Felanmälningar

Om något i rummet inte fungerar som det ska så skriver hyresgästen upp det på våra felanmälningslistor. Detta gäller även fel i våra gemensamma utrymmen och i tvättstugorna. Listorna sitter utanför expeditionen i Himmelstahus och vid entrén på Blomsterhus.

Hygien

Hyresgästen ansvarar själv för att hålla rummet städat och i gott hygieniskt skick. Rengöringsmedel, toalettpapper och wc-borste medtages av hyresgästen. Städutrustning finns att låna i städskåpet. Personalen kan om detta inte sköts kräva att hyresgästen städar sitt rum. Hyresgästen ansvarar själv för att bära ut sopor och annat avfall till respektive återvinningsplats eller grovsoprum.

Vatten & avlopp

Hyresgästen ansvarar för att endast toalettpapper och det som passerat kroppen spolas ner i toaletten. Om hyresgästen spolat ner annat i toaletten som orsakat stopp debiteras 2000kr.

Kök & dagrum

I köken, som delas av flera hyresgäster, finns kyl, frys, brödrost, vattenkokare och mikrovågsugn. Elever får själv ta med husgeråd såsom kastruller, porslin etc. De som delar kök har ett gemensamt ansvar för att hålla rent och snyggt i kök och dagrum. Var och en plockar undan efter sig samt diskar och rengör spis och andra ytor direkt när måltiden avslutats. Hyresvärden förbehåller sig rätten att kasta kvarlämnad mat och disk. Elever ansvarar för att hålla kyl/frys ren. Det är viktigt att man håller köksdörren stängd och låst så ingen annan en dom som delar kök kan komma in i köket.

Gemensamma utrymmen

På elevhemmet finns flera gemensamma utrymmen, bland annat ett gym och ett stort samlingsrum. Alla har ett gemensamt ansvar att hålla snyggt och vara rädda om inventarierna som finns där. Alla utrustning och inventarier som finns i de gemensamma utrymmena tillhör elevhemmet och får således inte tas med in på rummen. Sköts inte detta förbehåller sig personalen rätten att begränsa hyresgästernas tillgång till de gemensamma utrymmena. Alla ytterdörrar till boendet ska lämnas stängda och låsta. Detta gäller även dörrarna till våra kök och dagrum för att inte andra än eleverna som bor i köket ska kunna ta sig in.

Tvättstugor

Du kan boka två tvättider per tillfälle. BH med bygel tvättas alltid i tvättpåse. Mattor får ej tvättas i våra maskiner. Hyresgästen gör rent efter sig, rengör filter samt torkar av tvättmaskinen och golvet. Elen till tvättstugorna stängs av kl. 23.00, tvätten behöver vara klar innan dess. Tvättstugorna är även utrustade med dammsugare och moppar. Förbrukningsvaror som tvättmedel och liknande står hyresgästen själv för.

Möten

Hyresgäst som hyr rum av Hagagymnasiet förbinder sig att delta på alla obligatoriska möten som rör boendet och som personalen kallar till.

Likabehandling

All form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, fysisk eller verbal, mot personal eller andra hyresgäster accepteras inte på vårt elevhem. Det gäller oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning och religion eller annan trosuppfattning.

Studiero

Hyresgästerna bor här för att studera. Ljudnivån på stereo, tv, dator och umgänge ska alltid anpassas så att det inte stör övriga hyresgäster. Elever som upprepade gånger stör sina kamrater får en varning. Detta gäller oavsett tid på dygnet. Efter kl. 22.00 ska det vara helt tyst och råda nattro.

Säkerhet & brandföreskrifter

Elevhemmet har tillgång till trygghets- och störningsjour dag som natt. Bevakningsbolag har rätten att avvisa personer som inte har rätt att vistas på elevhemmet. Vid ärenden får personalen in rapporter om vad som hänt. Nummer sitter uppsatta i alla våra entréer. Elevhemmet har ett automatiskt brandlarm som larmar brandkåren direkt när det sätts igång. Därför är det viktigt att låta brandlarmet sitta kvar. Hyresgästen kan inte under några omständigheter ta bort eller stänga av brandlarmet. Brandlarmet kan utlösas vid kontakt. Om brandlarmet oaktsamt sätts igång debiteras en avgift på 5000kr. Vid utlöst larm så samlas eleverna på våra samlingsplatser.

Samlingsplatser vid brand

Samlingsplats för Himmelstahus är vid staketet mot Himmelstalundsgymnasiets hunddagis. Samlingsplats för Blomsterhus är vid lastkajen mittemot Himmelstalundsgymnasiets entré.

Tobak

Vi strävar efter en nikotin- och tobaksfri miljö. Det är inte tillåtet att röka inom elevhemmets område.

Alkohol & droger

Hagagymnasiets elevhem har nolltolerans mot alkohol och droger. All förvaring och användning av droger och alkohol är förbjuden inom elevhemmets område. Att vara berusad eller drogpåverkad inom boendet är inte tillåtet. Tomma ölburkar, vin/spritflaskor eller vattenpipor får inte förekomma som prydnad i rummen. Förbudet gäller även besökare och den som är myndig. Vid misstanke om bruk av alkohol/droger hos hyresgästen har personalen och bevakningsbolag rätt att beslagta alkohol/droger. Det är inte heller tillåtet att delta i sammankomster på elevhemmet där alkohol och tobak förekommer. Vårdnadshavare informeras alltid.

Gäster

De gäster som kommer på besök ska också följa de regler som gäller på elevhemmet. Observera att det är hyresgästen som har ansvar för sina gäster och får ta konsekvenser av gästens uppträdande och handlande. Gäster får stanna upp till två nätter utan personalens godkännande, efter det krävs överenskommelse mellan myndig elev/vårdnadshavare och personal på boendet.

Husdjur

Inga djur är tillåtet på elevhemmet.
Elever som läser inriktning hund har möjlighet att ta med en egen hund, om plats på hunddagis finns tillgängligt. Ansökan för hund på elevhemmet görs i anslutning till boendeansökningen. Under dagtid ska elever ha hunden på hunddagis och under kvälls- och nattetid vistas hunden i hyresgästen rum.

Vapen

Vapen och andra tillhyggen är inte tillåtna på elevhemmet.

Internet

Uppkoppling dygnet runt. Tillgång till internet via internetuttag som finns i alla våra rum. Ni behöver ha med en router. All fildelning som tar för stor bandbredd (oavsett laglig eller olaglig) är inte tillåten inom kommunens nät. Vid missbruk kan bredbandet komma att stängas av.

Inackorderingsbidrag

I regel söks inackorderingsbidrag i hyresgästens hemkommun. Summan varier från kommun till kommun. Ibland behövs ett intyg lämnas in som stärker att eleven studerar i Norrköping, det lämnas på den skola som eleven går på.

Hyran

Hyran betalas i efterskott. Den första hyran betalas i september. Där ingår veckorna för augusti. I maj betalar man för veckorna i juni. Hyran justeras läsårsvis. Om hyran inte betalas så kallas vårdnadshavare in till ett möte. Om hyran fortsätter att upprepat lämnas obetald så sägs hyreskontraktet upp.

Ansvar & försäkringar

Allt boende på Hagagymnasiets elevhem sker på vårdnadshavares ansvar. Föräldraansvar gäller under tiden som eleven vistas på elevhemmet. Hyresgästen ansvarar själv för försäkring av bostaden. Vi rekommenderar att ha gällande hemförsäkring med allriskförsäkring.

Utflytt

Hyresgäst som inte städar och lämnar rummet i fullgott skick vid utflyttning debiteras för städning i efterhand. Vid utflytt ska alla möbler som hyresgästen haft med sig tas med ur rummet och rummet ska lämnas tomt, om inte annan överenskommelse med elevhemspersonal gjorts.

Om någon av våra regler bryts gäller följande:

 1. Samtal med elevhemspersonal.
 2. Skriftlig varning till vårdnadshavare.
 3. Efter tre skriftliga varningar sägs kontraktet upp.

Hos oss finns fritidsamordnare både dagtid och kvällstid. Boende på Hagagymnasiets elevhem sker på vårdnadshavarens ansvar. Föräldraansvar gäller under tiden som eleven vistas på elevhemmet. Vi har trygghetsjour som går att kontakta under natten och vid andra tillfällen när personalen inte finns på plats. Allt för trygghetens skull. Aktiviteter anordnas om kvällarna. Några exempel på tidigare aktiviteter vi haft är bullbak, träning i olika former, pluggstugor och filmkvällar.

Under läsåret 2024-2025 kommer en större renovering av badrummen och rumsgolvet att genomföras i Himmelstahus. Detta innebär att det kommer att vara mer begränsat än vanligt med tillgängliga rum.

Rummen varierar i storlek, standard och pris. Vi kommer i första hand att placera in i enkelrum så långt rummen räcker.

I rumshyran ingår alltid el, värme, internet och basutbud på TV (vägguttag), garderob och persienner. Rummen är omöblerade. Det är du som ansvarar för att rummet är försäkrat (de flesta bolag medförsäkrar studentrum på den vanliga hemförsäkringen). Automatiskt brandlarm finns installerade i varje rum.

Du hyr rummet läsårsvis från skolans start till avslutningen på våren. Den som bor på boendet har alltid förtur till nästa år. Hyran för rummet justeras varje läsår. Hyrorna för de olika rummen hittar du i dokumenten här nedan, de som studerar i en annan stad kan få inackorderingsbidrag. Det söker du i din hemkommun. Det är utflytt efter varje läsår, eftersom boendet används av Stadium Sportscamp under sommaren. Det innebär att rummet behöver tömmas på möbler och personliga ägodelar. Efter sommaren har man åter rätt till sitt rum eller ett nytt rum om man önskat och fått det.

Himmelstahus

 • Enkelrum med bad/wc. Pris 3490:-/mån
 • Enkelrum med bad/wc (renoverat golv och WC) Pris 3585:-/mån
 • Dubbelrum med bad/wc Pris 2300:-/mån/person
 • Dubbelrum med bad/wc (renoverat golv och WC) Pris 2405:-/mån/person

Blomsterhus

 • Gamla delen Litet rum Pris 2060:-/mån
 • Gamla delen Stort rum Pris 2700:-/mån
 • Gamla delen Dubbelrum Pris 1745:-/mån/person
 • Nya delen Enkelrum med kylskåp, badrum/wc Pris 3130:-/mån
 • Nya delen Dubbelrum med bad/wc Pris 2300:-/mån/person
 • Nya delen Dubbelrum, kyl, bad/wc (endast ett rum) Pris 2530:-/mån/person

Du delar kök, vardagsrum och tvättstuga med de andra eleverna. Det är alla elevers gemensamma ansvar att köket är rent och hygieniskt. Du diskar alltid och plockar undan efter dig efter varje måltid. I köket finns kyl, frys, brödrost, mikro och kaffebryggare. Varje elev får ett köksskåp och en hylla i kyl och frys i det gemensamma köket. Husgeråd som exempelvis porslin och kastruller tar du med själv.

Det finns städskåp med moppset och dammsugare men förbrukningsartiklar som rengöringsmedel, disktrasor och liknande står du för själv. Det finns även en gemensam bastu och ett välutrustat gym på elevhemmet.

Inga djur är tillåtet på elevhemmet. Endast elever som läser inriktning hund har möjlighet att ta med en egen hund, om plats på hunddagis finns tillgängligt. Ansökan för hund på elevhemmet görs i anslutning till boendeansökningen. Under dagtid ska elever ha hunden på hunddagis och under kvälls- och nattetid vistas hunden i hyresgästen rum.

Den 15/2 öppnar ansökningen för läsåret 2024/-25

Ansök om ett rum

Helene Palacio

Gruppledare/Tf chef

073-020 15 29

Beatrice Carlsson

Elevhemsvärd

072-597 40 24

Jalila Abdulahad

Elevhemsvärd

073-020 11 75

Blomsterhus elevhem
Utställningsvägen 26
603 36 Norrköping

Himmelstahus elevhem
Vattenverksvägen 4
603 36 Norrköping

hagaselevhem@norrkoping.se

Skolans expedition

011-15 38 30

Securitas

011-15 10 10