Två leende studenter i teknikrummet.

Teknikprogrammet

Gillar du matematik och fysik och är intresserad av teknik, processer, produktion och design?

Du lär dig om teknik samt teknikens roll i vårt samhälle och om hur fysik, matematik samt kemi kopplas till teknik och olika processer. I teknikämnet får du arbete med hela teknikprocessen, att analysera behov, utveckla idéer, designa, konstruera, producera, sälja och återvinna tekniska produkter. Du kan även välja att fördjupa dig i något teknikområde som du är särskilt intresserad av.

Inriktningar på Teknikprogrammet

Design och produktutveckling (TEDES)

Du fördjupar dig i teknisk design och produktutveckling samt designprocessen och olika designmetoder. Du använder CAD och 3D-utskrifter för att utveckla din kreativa och estetiska förmåga.

Informations- och medieteknik (TEINF)

Du fördjupar dig i informations-, kommunikations- och medieteknik. Du lär dig om programmering, nätverk, digital media, webbutveckling samt datorteknik.

Samhällsbyggnad och miljö (TESAM)

Du fördjupar dig i arkitektur, miljö, energi och samhällsbyggande. Det ger dig kunskaper och färdigheter ur ett tekniskt, ekologiskt, estetiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv med betoning på hållbarhet. Du studerar byggprocessen från planering till konstruktion och lär dig rita hus med avancerade CAD-program.

Teknikvetenskap (TETEK)

Du fördjupar dig i teknikvetenskapens arbetsmetoder samt matematisk modellering, simulering, styrning och reglering. Inriktningen ger dig också fördjupande kunskaper i teknik, matematik och fysik.

Oavsett vilken inriktning du väljer så står många vägar till framtiden öppna och kan leda till jobb som civilingenjör, lärare, arkitekt, maskiningenjör, lantmätare, geolog och byggingenjör.

På inriktningarna Informations- och medieteknik samt Teknikvetenskap kan du även välja en fördjupning mot spelprogrammering. Där kommer du lära dig att programmera och utveckla olika typer av spel.

Vi arbetar i programmeringsspråket Python och även andra programmeringsmiljöer där du får kunskaper som kan tillämpas inom all programmering. Det finns också möjligheter att under gymnasietiden delta i tävlingar, något som är kul, spännande och utvecklande.

Vi vill stärka samverkan med arbetslivet, universitet samt göra våra elever mer förberedda för både arbetslivet och framtida högre studier.

Vårt Advisory board består av en grupp erfarna personer från näringslivet och universitet, som utifrån sin kompetens på olika sätt bidrar till att utveckla vårt Teknikprogram att göra det ännu bättre. Vi vill att vår utbildning ska fortsätta hålla samma höga kvalitet och vara attraktiv för elever men även för arbetsmarknaden. Teknikprogrammets Advisory Board har kunskap om arbetsmarknaden och dess behov och det gör att vi bättre kan anpassa utbildningens innehåll.

Industridag Östergötland har byggt upp en yrkesambassadörsbank för dig som ska välja utbildning och yrke. Läs mer och lyssna på unga tjejer och killar som trivs med sina yrkesval. Kanske kan du få en hel del bra tips inför ditt gymnasieval och framtida yrkesval.

Yrkesambassadörer är ett samarbete mellan Teknikcollege Östergötland, Industrikompetens, Industridag Östergötland samt industri- och teknikföretag i Östergötland med stöd av Skolverket.

Yrkesambassadörsbanken

Här hittar du information om vilka kurser du läser under din studietid. Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Historia 1a1

50

Idrott och hälsa 1

50

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3

100

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Teknik 1

150

Inriktning och programfördjupning Design och produktutveckling

Kurs

Poäng

Bild och form 1a1

50

Cad 1

50

Design 1

100

Konstruktion 1

100

Historia 1a2

50

Cad 2

50

Engelska 7 / Programmering 2 / Arkitektur - hus

100

Inriktning och programfördjupning Informations- och medieteknik

Kurs

Poäng

Dator- och nätverksteknik

100

Programmering 1

100

Webbutveckling 1

100

Cad 1

50

Cad 2 / Historia 1a2

50

Engelska 7 / Programmering 2 / Design 1 / Arkitektur - hus

100

Inriktning och programfördjupning Samhällsbyggande och miljö

Kurs

Poäng

Arkitektur - hus

100

Byggnadsverk

100

Hållbart samhällsbyggande

100

Cad 1

50

Cad 2 / Historia 1a2

50

Engelska 7 / Programmering 2 / Design 1

100

Inriktning och programfördjupning Teknikvetenskap

Kurs

Poäng

Fysik 2

100

Teknik 2

100

Matematik 4

100

Cad 1

50

Cad 2 / Historia 1a2

50

Arkitektur - hus / Programmering 1 / Design 1

100

Individuellt val och gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Negra Pasalic, rektor

073-020 27 33

Azira Hadziabdic, arbetslagsledare TE

azira.hadziabdic@norrkoping.se

Hör våra elever och lärare berätta om utbildningen