Tre studenter i labbet.

Naturvetenskapsprogrammet

Är du intresserad av naturvetenskap, matematik och miljö och vill ha bred gymnasieutbildning för vidare studier på högskola? Då är Naturvetenskapsprogrammet valet för dig.

Utbildningen är både praktisk och teoretisk vilket ger dig fördjupande kunskaper inom matematik, naturvetenskap, humaniora samt samhällskunskap. Teori varvas med experiment, laborationer, vältstudier och andra praktiska moment. Du får även lära dig att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt, att tänka kritisk, föra logiska resonemang, arbeta med systematiska iakttagelser och problemlösning.

Du lär dig fysikaliska fenomen och skeenden samt om kemiska processer. Du fördjupar dig i matematik och hur matematiken kan hjälpa dig att beskriva olika fenomen i naturen. Du studerar också naturvetenskapens historia, hur naturvetenskap och samhällsutveckling har påverkat och påverkar varandra samt om naturvetenskapens roll i miljöfrågor. Du läser mycket matematik och du använder dina mattekunskaper även inom andra ämnesområden som kemi och fysik.

Två inriktingar

Du kan välja mellan två inriktningar:

  • Naturvetenskap – du fördjupar dig i biologi, fysik, kemi och matematik.
  • Naturvetenskap och samhälle – för dig som är intresserad av miljöfrågor och hållbar utveckling. Du läser utöver naturvetenskap även samhällskunskap och geografi.

Oavsett inriktning kommer du att vara väl förberedd inför dina fortsatta högskolestudier som kan leda till jobb som exempelvis läkare, veterinär, biolog, forskare, astronom och civilingenjör.

Här hittar du information om vilka du kurser läser under din studietid. Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 1/Svenska som andraspråk 3

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Matematik 1c

100

Matematik 2c

100

Matematik 3c

100

Historia 1b

100

Idrott och hälsa 1

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Biologi 1

100

Fysik 1a

150

Kemi 1

100

Moderna språk

100

Inriktning naturvetenskap

Kurs

Poäng

Biologi 2

100

Fysik 2

100

Kemi 2

100

Matematik 4

100

Inriktning naturvetenskap och samhälle

Kurs

Poäng

Biologi 2

100

Geografi 1

100

Samhällskunskap 2

100

Programfördjupning naturvetenskap

Kurs

Poäng

Matematik 5/MA-spec/Historia 2a

100

Engelska 7/Moderna språk/Modersmål

100

Programfördjupning samhällsvetenskap

Kurs

Poäng

Samhällskunskap 3

100

Historia 2a

100

Eget val


Engelska 7/Internationella relationer/Moderna språk/Modersmål

100

Individuellt val och gymnasiearbete

Kurs

Poäng

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Negra Pasalic, rektor

073-020 27 33

Kristina Erlansson, arbetslagsledare NA

kristina.erlansson@norrkoping.se

Hör våra elever och lärare berätta om utbildningen