Gammal svartvit bild på en lärare

Ebersteinskas historia

Ebersteinska gymnasiet har en lång historia bakom sig.

Ebersteinska grundades 1857 som ”Norrköpings Tekniska Elementarskola”. Skolan var delvis finansierad av brukspatronen Christian Ebersteins förmögenhet. Christian Eberstein var på sin tid en av Sveriges rikaste män och innan han avled, den 3 juni 1816, var hans önskan att en skola skulle upprättas i hans hemstad Norrköping. Ur denna önskan föddes Ebersteinska skolan och 1857 slog den alltså upp portarna i kvarteret Gubben invid Motala ström.

Teknis

”Teknis”, som skolan kallades i folkmun, blev snabbt populär och lockade till sig elever från hela landet. Under åren har skolan bytt både namn och lokaler flera gånger. 1931 flyttade skolan till det gamla lasarettsområdet vid Strömbacken där den än idag befinner sig. 1959 byggdes nya lokaler utefter Linköpingsvägens norra sida till skolans teknister och 1978 kompletterades dessa med lokaler på vägens södra sida där byggutbildning kunde få plats. 1993 flyttade skolans elutbildning in i H-huset.

Ebersteinska gymnasiet

Under 1990-talet bytte skolan namn till ”Ebersteinska gymnasiet” och utökade med flertalet utbildningar. 2004 slogs Thapperska skolan och Ingelstadgymnasiet ihop med Ebersteinska gymnasiet. Då flyttade fordonsutbildningen till nya lokaler på Bråvalla och omvårdnadsprogrammet flyttade in i H-huset vid Strömbacken.

Första läsåret, 1857, gick sex elever på skolan. Sedan dess har skolan vuxit till det vi är idag.