Östgöta Live – ett gymnasiearbete

Adnan Music i TE21a har blivit uppmärksammad av tidskriften CETIS (Teknikundervisning i skolan) för sitt gymnasiearbete som går under titeln Östgöta Live – ett gymnasiearbete.

Adnan som började spela teater när han var åtta år gammal och under en roll på Östgötateatern under högstadiet växte intresset för teaterlokalen.

Vi ser akustikpaneler i skolsalar, matsalar, i kontorsmiljöer, allt för att dämpa ljudet som kan upplevas som störande. Men, hur ser det ut i konserthallar? Vilken nytta kan de göra där? Hur ska de se ut och designas?

– Jag såg ett inslag på Tiktok om teatersalonger och tänkte, varför används inte teatern till fler evenemang, som till exempel konserter? Östgötateatern gav mig tillgång till byggnadens ritningar och jag började då skissa på en idé för att göra en mångsidig salong. Jag ville få plats med en orkester och samtidigt behålla scenen. Man kan säga att jag gör en rekonstruktion av den befintliga
byggnaden med plats för olika typer av evenemang. Jag insåg att det var en utmaning att få tag på information om teaterbyggnaders arkitektur och hur akustiken blir bäst.

Läs artikeln i det senate numret av Teknikundervisning i skolan