Uppslagna böcker.

Bibliotek

Välkommen in till vårt bibliotek – en plats för studier, skolarbete och informationssökning. Du kan låna böcker, läsa tidningar och fråga bibliotekarien om du behöver råd och tips för dina studier.

Biblioteket är centralt placerat i skolan och innehåller både skön- och facklitteratur och lånetiden är sex veckor. Du kan eneklt låna böcker med ditt e-konto och PIN-kod. Se mer låneinformation nedan.

Du kan själv söka efter böcker i skolbibliotekets katalog.

Öppettider

 • Måndag 08.00–16.00
 • Tisdag 08.00–16.00
 • Onsdag 08.00–16.00
 • Torsdag 08.00–14.00
 • Fredag 08.00–14.00

För att låna på biblioteket behöver du använda ditt E-kontonummer eller om du lånar hos bibliotekarien med ditt personnummer. Det bästa alternativet är att du använder ditt E-kontonummer eftersom du då kan låna själv på bibliotekets utlåningsdatorer. Säkerhetskod/pinkod är dina 4 sista siffror i personnumret.

Normal lånetid är sex veckor. Läromedel har terminslån eller läsårslån beroende på kursernas längd. Läromedel måste alltid lånas ut av personal och aldrig i utlåningsdatorerna.

Du kan låna om böcker antingen genom att säga till bibliotekarien eller göra det själv på bibliotekets hemsida. Om en bok är reserverad får du inte göra omlån. Du kan reservera böcker som är utlånade och bibliotekarien kan ta reda på om en bok finns att låna på ett annat bibliotek.

Lämna alltid tillbaka lånade böcker till biblioteket. Ge aldrig boken till lärare eller mentor. Tänk på att återlämna det exemplar av boken som du lånade, varje bok har ett unikt streckkodsnummer.

En första påminnelse om försenade lån skickas till e-postadressen. Andra påminnelse skickas hem med vanlig post. Om boken fortfarande inte återlämnats efter två påminnelser skickas en faktura hem och du blir ersättningsskyldig om boken inte återlämnas. Ersättning av förlorade böcker och läromedel sker enligt inköpskostnad, från 100 kr upp till 500 kr beroende på bokens värde.

Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån (innan de fyllt 18 år) och kan därför bli återbetalningsskyldiga för borttappade böcker. Om beloppet inte betalas in på bibliotekets konto skickas räkningen vidare till Norrköpings kommuns ekonomienhet för fortsatt hantering. Skulder som inte betalas kan komma att överlämnas till inkasso. Skulle boken återfinnas efter inbetalning kan pengarna återbetalas efter kontakt med bibliotekspersonalen och skolans ekonomiansvarige.

Behöver du lässtöd eller föredrar du ljudböcker? Här är tre verkyg som kan hjälpa dig.

När du söker infornmation på webben är det viktigt att fundera kring följande:

 • Verkar innehållet vettigt?
 • Vem har skrivit texten?
 • Vem har publicerat och i vilket syfte?
 • När är sidan uppdaterad?

​På så sätt kan du undvika att ta till dig information som är felaktig. På Skolverkets webbplats kan du få hjälp med källkritik och säkerhet på nätet för att göra det lättare i dina skolarbeten.

Mer information finns att få hos Skolverket och på Länkskafferiet.

Här följer en lista med länkar som kan vara användbara när du söker information. Via länkarna kan du söka efter böcker, leta information i uppslagsverk och artiklar.

 • Nationalencyklopedin – Ett svenskt uppslagsverk. Registrera dig när du befinner dig på skolans nätverk. Sedan kan du komma åt NE även hemifrån, helt gratis.
 • Landguiden – Länder i fickformat i digital version.
 • Alex – Ett författarlexikon.
 • Artikelsök (på skolan) – Hänvisningar till cirka 500 tidningar och tidskrifter.
 • Artikelsök (utanför skolan) – Hänvisningar till cirka 500 tidningar och tidskrifter.
 • Götabiblioteken – En gemensam webbplats för biblioteken i Östergötland.
 • Länkskafferiet – Länkar till webbplatser utvalda för skolarbete.
 • Uppsatser – Tips på hur en uppsats kan skrivas. Även bra källor att använda.
 • Wikipedia  – Wikipedia är en encyklopedi med bra artiklar på cirka femtio olika språk.