För elever

Här hittar du information som kan vara användbar under din tid på Ebersteinska gymnasiet.

Anmäla frånvaro

Du som är vårdnadshavare eller du som är myndig elev anmäler frånvaro i appen Skola24.

Läsårstider

Du hittar läsårstider för gymnasiet på Norrköpings kommuns webbplats.

Studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledarna finns på skolan för att vägleda och informera om studieval under gymnasietiden men även efter examen.