Person

Person är en mall som används för att skapa personer med tillhörande information

Sidor skapad med mallen Person kan användas av bland annat modulerna Kontaktperson och Personal. När man ändrar på sidan så är det viktigt att behålla formatmallarna Tabellrubrik/metadata för att modulerna skall kunna visa sidorna korrekt.

Senast ändrad: 2022-04-20 14:23:35