Artikel

Mallen Artikel används för att skapa artiklar men kan även användas på sidor där behovet finns.

Artikelmallen är en enklare variant av Sidmall där texten är smalare och mer lättläst.

Följande innehållsytor finns att tillgå:

 

Bild

Specialanpassad yta för att bilden ska täcka sidans fulla bredd. En max höjd är satt till 525px.

 

Mittenspalt

Huvudinnehåll för text

 

Bottensektion Fullbredd

Innehålls yta med stöd för att lägga till fullbreddsdekorationer

 

Bottensektion

Innehållsyta för övrigt innehåll

Senast ändrad: 2022-04-22 07:55:20