Skapa nyhet

Såhär skapar du en nyhet på respektive skolwebb

  1. Gå in på den skola där du vill lägga upp nyheten.
  2. Stå på skolans nyhetsarkiv och klicka på Skapa ny
  3. Välj mallen Artikel
  4. Byt ut toppbilden till en bild med storleken 1444 x 500 px. Om du väljer en smalare bild kommer den att skalas ut för att täcka hela sidans bredd, vilket kommer göra den pixlig. Väljer du en bild som är högre kommer bilderna i nyhetspuffen inte att linjera, som på exemplet nedan.
  5. Fyll i titel, ingress och brödtext och publicera nyheten.
  6. Det kan ta ett par minuter innan nyheten visas på startsidan och i nyhetsarkivet.
Exempel på nyhetspuff

Senast ändrad: 2023-06-09 09:45:07