Utbildningar

Webbappen utbildningar är en app som listar alla undersidor som finns under den utpekade sidan. Modulen kan användas som en minifierad listning (passar att ha i plusboxar) och som en arkiv listning (passar att ha på sidan som ska lista alla utbildningar).

Arkiv listning:

För att använda modulen som en arkivlistning (tillexempel på sidan som innehåller alla utbildningar) gör du följande:

1. Sök efter modulen "Utbildningar" i modul fliken och välj sedan den

2. Klicka sedan på den första rutan "Ange startpunkt för lisningen" och välj den sidan som innehåller alla utbildningar och klicka på "OK"

3. Checka sedan i boxen "Kryssa i rutan om du vill använda modulen som arkiv" och klicka "OK"

Fälten som visas i listningen är:

 • Titel: Sidans namn
 • Ingress: Lagras som metadata ifall det finns en textmodul med namnet "Ingress" på sidan (Visas endast om ingress finns på sidan)
 • Länk: Länken på sidan använder sidans namn som länktext

Om allt är korrekt inställt så ska listningen visas på följande sätt:

 • Komvux som anpassad utbildning

  Du som behöver studera i egen takt och kanske i mindre grupp, kan söka till Komvux som anpassad utbildning . Här kan du gå kurser som motsvarar anpassad grundskola eller anpassad gymnasieskola. Vi har även en två-årig yrkesutbildning med inriktning mot serviceassistent.

 • Kurser på grundläggande nivå

  Kurser på grundläggande nivå är för dig som saknar eller behöver komplettera dina kunskaper på grundskolenivå. Komvux grundläggande kurser motsvarar grundskolans undervisning.

 • Kurser på gymnasienivå

  Siktar du på att studera på högskola eller yrkeshögskola? På Komvux i Norrköping kan du skaffa dig en gymnasieutbildning och gymnasieexamen eller komplettera vissa kurser för att bli behörig att söka vidare.

 • Svenska för invandrare (SFI)

  Är du ny i Sverige och vill lära dig svenska? Med en SFI-utbildning kan du som är vuxen invandrare lära dig grunderna i det svenska språket.

 • Yrkesutbildningar

  Yrkesutbildningar vänder sig till dig som behöver en gymnasieutbildning och som vill gå ett yrkesprogram för att kunna söka och få ett jobb efter din utbildning.

Minifierad listning:

För att använda modulen som en minifierad listning (tillexempel i en plusbox) gör du följande:

1. Sök efter modulen "Utbildningar" i modul fliken och välj sedan den

2. Klicka sedan på den första rutan "Ange startpunkt för lisningen" och välj den sidan som innehåller alla utbildningar och klicka på "OK"

3. Lämna rutan"Kryssa i rutan om du vill använda modulen som arkiv" tom och klicka "OK"

Fälten som visas i listningen är:

 • Kortnamn: Utbildningens initsialer hämtas från metadata. Är fältet tomt används den första bokstaven i sidans namn
 • Titel: Sidans namn
 • Länk: Länken på sidan använder sidans namn som aria-label för att följa tillgänglighetskraven

Modulen använder skolans primära temafärg som bakgrundsfärg för initsialerna.

 

Om allt är korrekt inställt så ska listningen visas på följande sätt:

Senast ändrad: 2022-03-24 13:39:50