Personal

Modulen Personal används för att visa en lista med personer.

Inställningar

Mapp

Här pekar man ut den mapp med länksidor till personer som ska listas.

Användning

I den mapp man pekar ut så lägger man sedan länksidor till dom personer man vill lista. Detta är för att undvika duplicering av personinformation och för enklare underhåll. Personerna som man länkar till måste vara baserad på mallen Person för att visas korrekt. För mer information om personer, följ den här länken.

Globala Inställningar

Layout ID

Här anger man ID't på den layout som ligger på mallen som ska avgöra vad som listas i appen. Man skriver i denna i form av en sträng, liknande "10.6abd4f1517f919faaa21ac". Layouten måste ligga i mallen Person.

Demonstration

Test Persson

Test Persson

Senast ändrad: 2022-05-04 09:11:37