Rubrik

OG taggar används för att ange information vid delning av sidor i sociala medier. När man tillexempel delar en sida på Facebook så behöver vi dela med oss av det innehåll som Facebook behöver för att skapa ett delningskort. Modulen OG Taggar gör detta automatiskt genom att hämta den här informationen ifrån sidans metadata, som i sin tur är kopplad till text och bild moduler på sidan.

Metadata

Rubriken hämtas ifrån textmodulen med namn Rubrik, beskrivningen hämtas ifrån textmodulen med namn Ingress och delningsbilden hämtas ifrån bildmodulen med namn Bild. Om bilden saknas så används en fallback bild som kan ställas in via metadata OG Taggar / Fallback Bild på skolans huvudsida (eller enskilda sidor om behovet finns).

Man kan alltid titta i sidans meta data under fliken OG Taggar för att kontrollera vilka värden som kommer att användas för Sidnamn, Ingress, Bild och Fallback Bild.

Inställningar

Beskrivningslängd

Denna inställning gör så att beskrivningen kortas ned till det antal tecken som är valt. Rekomenderade värden för detta är mellan 156-160 tecken.

Användning

Modulen OG taggar ligger på mallen Grundmall och skapar på så sätt automatiskt OG taggar till alla sidor. Men i vissa fall kan det vara fördelaktigt att stänga av detta. Ett exempel är när vi visar globala artiklar så måste vi göra det via en proxy sida. Eftersom denna sida inte kan hämta informationen utifrån sin egen metadata utan detta behöver göras mot den sida som efterfrågas så har genereringen stängts av på dessa sidor. Istället så hanterar proxy sidan genereringen.

Man kan slå av och på genereringen av OG taggar genom sidans metadata Avancerade inställningar / Skapa OG taggar. Men som beskrivet ovan så bör detta inte stängas av utom vid väldigt speciella fall.

Senast ändrad: 2022-05-04 09:11:23