Nyhetslista

Webbappen nyhetslista är en app som listar valt antal nyheter från det utpekade arkivet. Modulen bör användas under en rubriknivå 2 för att följa semantiken.

För att använda modulen nyhetslista gör du följande

1. Sök efter modulen "Nyhetslista" i modul fliken och välj sedan den

2. Klicka sedan på den första rutan "Välj arkivet som nyheterna ska listas från", välj det arkiv du vill visa nyheter från och klicka på "OK"

3. Fyll i max antal nyheter du vill att det ska visas i rutan "Ange antal nyheter som ska visas i listan"

3. Välj vilken bild som ska visas utifall det inte finns någon bild på artikeln under "Välj den bild som ska visas om ingen bild finns på artikeln" och klicka sedan på "ok"

(Om fältet lämnas tomt så visas ingen bild om det inte finns någon utpekad på artikeln)

Fälten som visas i listningen är:

  • Bild: Första bilden som används på artikeln (eller fallbackbilden som sätts upp i modulens inställningar)
  • Titel: Sidans namn (Max 80 tecken eller 2 rader)
  • Ingress: Lagras som metadata ifall det finns en textmodul med namnet "Ingress" på sidan (Visas endast om ingress finns på sidan) (Max 250 tecken eller 3 rader)
  • Länk: Länken på sidan använder sidans namn som länktext

Om allt är korrekt inställt så ska listningen visas på följande sätt:

    Senast ändrad: 2022-05-04 09:11:11