Nyhetsarkiv

Webbappen nyhetsarkiv är en app som listar alla nyheter från de utpekade arkiven, vid sidinladdning visas valt antal nyheter (modulinställning) men användaren har möjlighet att ladda in fler via knappen "Ladda in fler nyheter". Modulen bör användas under en rubriknivå 1 för att följa semantiken.

För att använda modulen Nyhetsarkiv gör du följande

1. Sök efter modulen "Nyhetsarkiv" i modul fliken och välj sedan den

2. Klicka sedan på "Lägg till" under den första rutan och välj det arkiv du ska vara med i listningen "Välj vilka arkiv som nyheterna ska listas från", välj det arkiv du vill visa nyheter från och klicka på "OK". (Det går att lägga till fler arkiv till nyhetslistningen genom att upprepa denna punkt)

Arkiven bör då dyka upp i rutan på följande sätt:

3. Välj antal nyheter som ska visas vid första sidinladdningen i rutan "Ange antal nyheter som ska visas i arkivet" (Detta är även det antal nya nyheter som laddas in när man som användare trycker på knappen "Ladda in fler nyheter")

Fälten som visas i listningen är:

  • Bild: Första bilden som används på artikeln (om ingen bild finns visas ingen bild)
  • Titel: Sidans namn (Max 80 tecken eller 2 rader)
  • Ingress: Lagras som metadata ifall det finns en textmodul med namnet "Ingress" på sidan (Visas endast om ingress finns på sidan) (Max 250 tecken eller 3 rader)
  • Länk: Länken på sidan använder sidans namn som länktext

Om allt är korrekt inställt så ska listningen visas på följande sätt:

    Senast ändrad: 2022-11-03 11:06:30