Karta

Modulen Karta används för att visa en karta över valt område. Detta görs genom Google Maps.

Inställningar

  • Adress: Här anger man adressen.
  • Postort: Här anger man postorten alternativt ett postnummer.

Globala inställningar

API Nyckel: Här anger man den API nyckel som ska användas.

Exempel

Senast ändrad: 2022-05-04 09:09:24