Dokument

Dokument modulen listar ut alla filer som finns i den mapp som man pekat ut i modulens inställningar. Man kan även ange enbart en fil.

Inställningar

Mapp eller fil

Här pekar man ut den mapp som innehåller dom filer som man vill presentera. Alternativt så kan man enbart välja en enstaka fil.

Göm öppna knapp

Gömmer knappen öppna så enbart "Ladda ner" knappen finns tillgänglig.

Använd inte temafärg för knappar

Valet ignorerar den valda temafärgen och visar knapparna i svart.

Använd inramning

Valet lägger dokument listan inuti en ram.

Namn på ramen

Anger den rubrik som ska visas i samband med att ramen visas

Ramikon

Här skriver man in namnet på den Font Awesome ikon som ska visas. En lista på ikoner som kan användas finns på följande länk https://fontawesome.com/v5/search

Filtypsikoner

Ikonen som visas beroende på filtyp hanteras av webbappen. Så för att utöka stödet av ikoner behöver man lägga in korrekt mimetype samt vilken ikon som ska användas.

Demonstration

Listning av dokument med temafärger, öppna knapp och utan inramning.

Listning av dokument utan temafärg, utan öppna knapp och utan inramning.

Listning av dokument utan temafärg, utan öppna knapp med inramning.

DOKUMENT

Listning av dokument med temafärg, öppna knapp och inramning.

DOKUMENT

Senast ändrad: 2022-05-04 09:10:22