Artikel Proxy

Denna modul används för att kunna visa artiklar som tillhör globala arkiv lokalt till en skola. Utan den här funktionaliteten så skulle globala artiklar inte tillhöra någon skola och skulle därmed inte få med skolans design och temafärger vid visning. Det den här modulen gör är att hämta innehållet ifrån den valda artikeln och presenterar den på sidan som modulen ligger på.

OG taggar och kanonisk länk

En kanonisk länk skapas till orginal artikel för att förbättra SEO, modulen genererar även OG taggar baserad på informationen på målsidan. Dom OG taggar som skapas fungerar på samma sätt som modulen OG taggar.

Metadata

Avancerade inställningar / Artikel Proxy används för att peka ut den proxy sida som ska användas. Detta görs med fördel på skolans huvudsida så värdet ärvs av alla underliggande sidor.

Proxy sida

Då modulen OG Taggar genererar OG taggar för alla sidor så måste denna funktion stängas av specifikt för proxy sidan. Detta har att göra med att Artikel Proxy modulen också måste generera OG taggar baserad på den målsida där informationen hämtas ifrån, medans modulen OG taggar skapar taggar utifrån proxy sidan i sig.

Användning

För att kunna visa en artikel lokalt till en skola så måste denna modul placeras på en sida som ligger under skolan i sidträdet. På skolans huvudsida så pekar man ut denna sida i metadatat Avancerade inställningar / Artikel Proxy. Dom sidor som vi redan skapat använder en länkad modul istället för att lägga ut modulen direkt på sidan, detta är att föredra då vi kan styra modulens inställningar på ett ställe och då slår det igenom på alla skolors proxy sidor. Här är ett exempel på en existerande proxy sida som kan kopieras till en ny skola.

Inställningar

Generera OG taggar baserad på orginal artikeln

Denna inställning bör vara påslagen om man inte har ett specifikt behov av att inte generera OG taggar.

Fel-sida

Här anger man sidan för 404 fel. Om en artikel inte kan hittas så kommer innehållet ifrån denna sida att visas. Här behövs också ett layout ID, men eftersom felsidan är baserad på samma mall "Artikel" så kan vi använda ID't som vi sätter globalt.

Globala inställingar

Layout ID

Här anger man ID på den layout som man vill hämta ut. Den layout vi använder ligger i mallen Artikel och ID't ser ut på detta sätt "10.48073a7f17f68a0659d833". När man sparat inställningarna så kommer texten att bytas ut mot "[object Object]" men inställningen är fortfarande korrekt.

För att hitta ID på en layout, så väljer man Egenskaper på layouten och väljer Information ifrån Översikt paneler.

Globala arkiv

Varje arkiv bör vara markerat som globalt för att kunna avgöra om en länk till artikel proxy sidan skall skapas eller ej utav listningsmoduler.

Följande metadata måste ligga på arkivet:

Identifierare

archiveType

Typ

Enval [Global/Lokalt]. Alternativt en sträng då kontrollen görs mot värdet "Globalt"

 

Metadatat kan man antingen lägga direkt på arkivet eller på en nod som innehåller flera arkiv så värdet kommer med via arv istället.

Mappen Skolwebben / Arkiv (Global) har detta metadata uppsatt.

Lärare

Eftersom informationen hämtas dynamiskt så kommer inte Sitevision att lägga in den CSS som behövs för gridden att fungera. Därför måste man lägga in en grid på Artikel Proxy sidan för att denna ska komma med.

Senast ändrad: 2022-05-04 09:15:51