Webbplatsens metadata

En samlad beskrivning över metadata som är uppsatt och vad det används till.

Metadatafält som kan kopplas till mallar

På webbplatsen används nästan uteslutande metadata som kan kopplas till mallar. Det gör att sidor enbart har de metadata som behövs för den specifika sidan. Ett metadata ska alltid läggas i en metadatakategori för att det ska vara lättare för redaktörer att hitta bland metadata.

Exempel

Gå till testsidan för metadata för att prova hur metadata fungerar i praktiken

Metadatakategorier på webbplatsen

Namn

Beskrivning

Inställningar för sidan

Metadata som påverkar vad som visas på sidan, var sidan visas eller hur den visas

Avancerade inställningar

Inställningar som ska ändras sällan och som kan påverka mycket

OG Taggar

Metadata som beskriver sidans innehåll internt och/eller externt

Inställningar för sidan

Metadata som påverkar vad som visas på sidan, var sidan visas eller hur den visas

Namn

Datatyp

Beskrivning

Identifierare

Kategori

Enval

En övergripande kategori om vad sidan innehåller

pageCategory

Snabblänkar

Länk

Länk till mapp innehållande snabblänkar man vill ska visas på sidan

pageFastLinks

Kontaktperson

Länk

Länk till mapp innehållande kontaktpersoner man vill ska visas på sidan

pageContactPersonLink

Kortnamn

Enval

Kortnamn för utbildning, tex "FP" för Fordonsprogrammet

pageShortName

Sidikon

Enval

Välj ikon som ska visas i menyer/snabblänkar. En lista över ikoner kan ses här.

pageIcon

Toppsektion

Länk

Länk till fragmentsidan innehållande topsektionen som ska användas på sidan.
Om fältet lämnas tomt visas inte sektionen

pageTopSectionLink

Sökord

Text

Fritextfält för att kunna lägga in extra sökord som den interna sökmotorn ska hitta. Här kan man lägga in synonymer, gamla benämningar på utbildningar och liknande som besökare kan leta efter.

nk-searchterms

Avancerade inställningar

Inställningar som ska ändras sällan och som kan påverka mycket

Namn

Datatyp

Beskrivning

Identifierare

Gymnasieskola

Enval

Envalslista innehållande gymnasieskolor

pageSchoolName

Logotyp

Länk

Länk till bilden som ska användas som logotyp (svg, png)

pageLogoLink

Menyingång

Länk

Länk till startpunkten för menyn (gymnasieskolans startsida)

pageMenuStartingPoint

Sidfot inställningssida

Länk

Länk till sida som innehåller information som ska visas i sidfoten

pageFooterSettingsLink

Sociala media länkar

Länk

Länk till den mapp som innehåller länksidor för sociala medier

pageSocialMediaLinks

Cookiepolicy sida

Länk

Länk till sidan för cookiepolicy. Om ingen länk finns visas inte länken i cookiefönstret

pageCookiePolicyLink

Krismeddelanden

Länk

Länk till arkivet för skolans krismeddelanden

crisisMessageArchive

Artikel Proxy

Länk

Avancerad inställning av skolans proxy sida för att lista artiklar

archiveProxyPage

Skapa OG taggar

Enval

Skapa automatiskt OG taggar baserad på sidans innehåll

enableOgTags

Sökresultatssida

Länk

Länk som leder till sökresultatssidan, används av sökrutan i sidhuvudet

searchPageLink

Felsida

Länk

Pekar ut den felsida vars innehåll ska visas när användaren besöker en sida som inte finns.

errorPage

Visa funktionsrad

Enval

Vill du aktivera funktionsraden?

pageShowFunctionRow

Länkar för funktionsrad

Relaterad information

Välj de länkar som ska visas i funktionsraden högst upp på sidan.

pageFunktionRowLinks

Favikon

Länk

Peka ut den favikon som ska användas på skolan.
Den utpekade filen måste vara en ".ico" fil.

pageFavicon

Fallback favicon

Länk

Ställs in på huset och ärvs nedåt.
Detta metadata används om ingen favicon är uppsatt (avancerade inställningar > favikon).
Formatet för den utpekade filen måste vara ".ico".

pageFallbackFavicon

Domännamn

Text

Ange skolans domännamn. (ärvs nedåt)

pageDomainName


OG Taggar

Metadata som beskriver sidans innehåll internt och/eller externt

Namn

Datatyp

Beskrivning

Identifierare

Sidnamn

Systemvärde

Metadata innehållande sidans namn

pageName

Ingress

Kopplad till textmodul

Kopplad till textmodul med namnet "Ingress"

pageDescription

Bild

Kopplad till bildmodul

Kopplad till bildmodul med namnet "Bild"

pageImage

Fallback Bild

Länk

Den bild som ska användas om ingen bild är inlagd på sidan.

pageFallbackImage


Senast ändrad: 2023-06-09 08:52:50