Krismeddelande

Lokala krismeddelanden (Visas på en webbplats)

Arkivet som skall användas för krismeddelanden sätts via metadatat på skolans huvudsida. I redaktörsläge så kommer alla artiklar i arkivet att visas, även opublicerade. Opublicerade artiklar visas däremot inte utanför redigeringsläget.

Globala krismeddelanden (Samma meddelande visas på samtliga skolwebbar)

Globala krismeddelanden hanteras av skriptet Krismeddelanden på mallen Grundmall och kommer på så sätt att alltid visas på alla sidor. Det globala arkivet styrs via en variabel i detta skript.

För att globala krismeddelanden skall kunna visas korrekt så behöver alla skolor en Artikel Proxy sida. Det finns uppsatt för alla skolwebbar.

Senast ändrad: 2023-04-13 10:19:07