Ikoner

Nedan finns finns exempel på ikoner som används på sidan. Används som metadata (Sidikon)

Nya ikoner kan läggas till via Webbplatsinställningar / Metadata / Sidikon. Ikonernas namn måste reflektera ikonens orginal namn som kan hittas här https://fontawesome.com/v5/icons/abacus?s=solid.

 • fa-info-circle
 • fa-apple-alt
 • fa-user-graduate
 • fa-heart
 • fa-user-friends
 • fa-file
 • fa-comments-alt
 • fa-clock
 • fa-utensils
 • fa-procedures
 • fa-file-alt
 • fa-circle
 • fa-star
 • fa-globe-europe
 • fa-school
 • fa-paint-brush
 • fa-music
 • fa-phone-alt
 • fa-map-pin
 • fa-house
 • fa-trophy
 • fa-truck
 • fa-coins
 • fa-gamepad
 • fa-concierge-bell
 • fa-camera-movie
 • fa-pen
 • fa-theater-masks
 • fa-car-building
 • fa-shovel
 • fa-lightbulb
 • fa-power-off
 • fa-wrench
 • fa-microchip
 • fa-cut
 • fa-hockey-puck
 • fa-handshake
 • fa-gavel
 • fa-lips
 • fa-books
 • fa-user
 • fa-newspaper
 • fa-network-wired
 • fa-laptop
 • fa-hospital
 • fa-calendar-alt
 • fa-virus
 • fa-calendar
 • fa-ear
 • fas fa-comment
 • fa-bed
 • fa-band-aid
 • fa-child
 • fa-hammer
 • fa-guitars
 • fa-facebook
 • fa-instagram
 • fa-linkedin
 • fa-regular fa-leaf

Senast ändrad: 2022-09-01 11:46:25