Gridsystem och brytpunkter

Grunden för webbsidans utseende är griddsystemet. Det skapar förutsättningar till en väl fungerande responsiv layout.

Webbplatsen använder gridsystemet som finns inbyggt i Sitevision men är anpassad till kundens behov och övriga webbplatser.

Standard (1444px)

Aktiveras från min 1090px. (Vanlig och stor skärm)

Innehåll (1150px)

Grid för sidinnehåll. Aktiveras från min 1150px, och har styling för att ge padding på sidorna i mobilt läge.

Small Screen

Aktiveras från min 801px till max 1089px (Liten laptop, iPad Pro) Staplas ej

Tablet

Aktiveras från min. 768px till max 990px. Staplas mellanrum staplar 1.3em. (Vanlig tablet)

Phone

Aktiveras från min. 1px till max 767px. (Telefon)

Senast ändrad: 2022-04-11 16:03:37