Fullbreddsdekorationer

Dessa dekorationer är ämnade för att användas på layouter/textmoduler i fullbredd innehållsytor

För att lägga till fler moduler i en fullbreddsdekoration behöver du lägga dekorationen på en layout. Lägg därefter till de de moduler du vill använda i layouten. Se exempel nedan på hur du kan använda dekorationerna.
Klicka på länken nedan för att se hur du lägger till en dekoration på en layout/textmodul.

Ledig tjänst

Ett exempel på när man andänder dekorationen på en textmodul

Detta exempel använder sig av dekorationen "Fullbredd ledig tjänst". En temafärgad yta som har ikon samt texten "Ledig tjänst" uppe i det vänstra hörnet. Dekorationen går att användas både på textmoduler och layouter.

Student

Blockcitat kan användas i alla fullbreddsdekorationer, detta exemplet använder sig av dekorationen Fullbredd Student

Exempel när man lägger en dekoration på en layout

När man vill använda sig av fler moduler i en fullbreddsyta så bör man sätta dekorationen på en layout.
i detta exempel har vi använt följande moduler i en layout med dekorationen "Fullbredd Temafärg":

  1. En textmodul med h2, brödtext och en numrerad lista
  2. En textmodul med dekorationen "centrerad länk med ikon"

Senast ändrad: 2022-09-15 10:09:04