Centrerad länk med ikon

Denna dekoration centrarar länken och lägger till en pilikon efter länktexten.

Student

Exempel färgad yta

Nedan finner du ett exempel på när dekorationen används i en yta med färgad bakgrund. För att se hur man lägger till en dekoration på en modul, klicka på länken nedan

Blockcitat

Exempel vit bakgrund

Nedan finner du ett exempel på när dekorationen används i en yta med vit bakgrund.