Dokumentation

Här finns samlad information om hur webbplasten är uppsatt. Hur du ska använda de olika komponenterna, teknik dokumentation och tips på redigering.

Design

Designskissen finns att nå via länken nedan:
https://www.figma.com/file/Mw8vGA72sGJk7UTGEhdzUY/Norrk%C3%B6ping-%E2%80%93-Master?node-id=65%3A3401