Musik Spets/Musik – Estetiska programmet

Vill du utveckla ditt musikaliska uttryck, din passion för musik och fördjupa dina färdigheter på instrument och sång?

Musik Spets/Musik

Här får du ge uttryck för din passion och glädje för musik inom många olika genrer och ensembleformer. I våra ensemblekurser får du sjunga och spela i rock- och popgrupp, kammarorkester, storband, sing- and songwriter och kör.

Inom ditt musikskapande får du uttrycka i kurser som digitalt skapande, arrangering och komposition, musikproduktion. Vad vill du ha på ditt schema?

Vi lärare är verksamma musiker och specialister inom våra områden. Med lång erfarenhet och stort engagemang och kunnande står vi beredda att hjälpa dig utvecklas som individ och som musiker. Vill du vara solist med Norrköpings symfoniorkester? Vill du spela in din egen musik i vår studio? Vill du sjunga musikal eller skapa en föreställning i kursen Performing Arts? Våra unika samarbeten med det professionella musiklivet gör att du kommer riktigt nära en musikers verksamhet och vardag.

Som spetsutbildning är vi riksrekryterande så du kan söka till oss oavsett var i landet du bor. Estetiska programmet, inriktning musik, är även ett högskoleförberedande program.

Så här söker du

Bor du utanför Östergötland?

Du som bor utanför Östergötland gör din ansökan i din hemkommun med sista ansökningsdatum som gäller där. Din ansökan kommer sedan att skickas till Gymnasieantagningen i Norrköping.

Antagningsprov

Du som sökt utbildningarna i första till tredje hand blir kallad till ett antagningsprov. Har du sökt i fjärde hand eller lägre och vill göra antagningsprov måste du själv kontakta oss.

Prov äger rum den 14, 15, 18, 20 och 22 mars 2024 i våra lokaler där du får visa dina musikaliska färdigheter. Om du har förhinder att komma den dag du blir kallad till, kontakta oss så hittar vi ett senare provtillfälle.

Hur går ett antagningsprov till?

Till antagningsprovet väljer du själv ett stycke/stycken att spela upp på ditt/dina intrument. Du kan få komp av oss om du har noter med dig. Om du vill spela upp på ytterligare instrument går det också bra. Om dina stycken/sånger är mycket långa, kan det hända att vi avbryter dig när vi anser att vi hört tillräckligt. Du får också göra ett A-vistaprov på ett av dina instrument, dvs spela något efter noter som du aldrig sett tidigare. Kan du inte noter hoppar du över denna provdel, du får ändå lära dig noter hos oss. Om du kan lite ackordspel på piano eller gitarr, lyssnar vi gärna på det också.

Du får också göra ett sång/röstprov där du får sjunga ”Vem kan segla förutan vind”. Detta för att körlärarna vill höra på rösten. Det provet poängsätts inte.

Allra sist gör du ett praktiskt gehörsprov som innebär att du tillsammans med en lärare får göra några härmningsövningar på rytm och melodi.

Poäng

Vi är 3–4 lärare som lyssnar på ditt spel/sångprov. Maxpoängen på hela provet är 293 när du söker till ES Musik och 473 när du söker till Spetsutbildningen Musik (ESMUS0S). Större delen av poängen sätts på dina instrument- och sångkunskaper samt din musikaliska talang. Dessa poäng läggs till ditt meritvärde (max 340 poäng). Summan av betyg och test utgör ditt jämförelsetal vid antagningen och uträkningen görs av Gymnasieintagningen. Observera att den första antagningen grundar sig på julbetyget och är preliminär.

Besked

Besked om antagning får du under våren av ditt antagningskansli. Under omvalsperioden kan du göra ändringar i ditt val.

Välkommen med din ansökan!

Här hittar du information om vilka kurser läser under din studietid. Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Matematik 1b

100

Historia 1b

100

Historia 2b - kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Konstarterna och samhället

50

Estetisk kommunikation 1

100

Inriktning och programfördjupning

Kurs

Poäng

Ensemble med körsång

200

Ensemble 2

100

Instrument eller sång 2

100

Instrument eller sång 3

100

Gehörs- och musiklära 1

100

Gehörs- och musiklära 2

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Valbara kurser - 100 poäng år 2 och 100 poäng år 3

Kurs

Poäng

Arrangering och komposition 1

100

Arrangering och komposition 2

100

Ensemble 2

100

Ensembleledning och dirigering

100

Musikimprovisation

100

Musikproduktion 1

50

Musikproduktion 2

100

Estetisk kommunikation 2- Performing Arts

100

Musik Spets och Musik är en av inriktningarna på De Geergymnasiets estetiska program, som är högskoleförberedande. Kreativitet och en bredd av uttryck är kärnan i våra program.

Det som gör oss unika är att här kan du välja bland alla gymnasieskolans estetiska inriktningar:

  • Konst och Design
  • Dans och Koreografi
  • Teater och Regi
  • Film och Animation

Bredden i utbildningarnas alla uttrycksformer skapar goda möjligheter för utvecklande samarbeten mellan de olika inriktningarna. Idérikedom, kreativitet, flexibilitet, utvärdering, problemlösning liksom sociala och kommunikativa förmågor är något du får träna och utveckla varje dag. Färdigheter som du kommer att ha stor nytta av i morgondagens samhälle och på arbetsmarknaden. Du studerar i inspirerande, välutrustade lokaler och vi har en lång tradition av innovativ utveckling inom det estetiska området.

David Swärd, samordnare vid De Geergymnasiet Musik

musikgymnasiet@norrkoping.se

073-158 92 69

Hör våra elever berätta om utbildningen