Dans och koreografi –
Estetiska programmet

Älskar du rörelse, att uttrycka dig med kroppen och berätta något för en publik? Här får du utlopp för din kreativitet och passion.

Dans och koreografi

Dans och koreografi är en högskoleförberedande utbildning där du medverkar i och skapar föreställningar samt får en bred dansteknisk grund. Du tränar dansteknik i jazzdans, modern/nutida dans och balett samt får undervisning i improvisation,koreografi och eget skapande. Vi driver vår dansutbildning i våra fina danssalar som ligger centralt i Norrköping.

Vi samarbetar med Balettakademien i Stockholm och Lunnevads Folkhögskola som vi besöker och har utbyten med. I årskurs 2 samarbetar vi även med Östgötateatern och sätter upp en stor musikal tillsammans med teater- och musikinriktningen. Du får förverkliga dina idéer i kreativa samarbeten under ledning av legitimerade danslärare och möjligheten att hitta och utveckla ditt personliga uttryck. Hos oss får du utveckla din självkänsla och ditt självförtroende i en grupp med liknande intressen.

Utbildningen öppnar upp för många möjligheter efter studenten; du får en bred behörighet till universitet och högskola och en bra dansteknisk grund om du vill satsa på dansen.

Du som söker till Dans och Koreografi kommer även att få göra ett antagningsprov. Provet äger rum i mars och du blir kallad till skolan och Dans och Koreografis lokaler.

Maxpoängen på hela antagningsprovet är 280 p. Denna poäng läggs till ditt meritvärde så att summan av betyg och antagningsprov (max 620 p) utgör ditt jämförelsetal vid antagningen. Observera att den första antagningen grundar sig på julbetyget, och är preliminär.

Här hittar du information om vilka kurser läser under din studietid. Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

100

Svenska 2/Svenska som andraspråk 2

100

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

100

Engelska 5

100

Engelska 6

100

Matematik 1b

100

Historia 1b

100

Historia 2b-kultur

100

Idrott och hälsa 1

100

Naturkunskap 1b

100

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1b

100

Programgemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Konstarterna och samhället

50

Estetisk kommunikation 1

100

Inriktning och fördjupning

Kurs

Poäng

Dansgestaltning 1

100

Dansteknik 1

100

Dansteknik 2

100

Dansteori

100

Dansteknik 3

100

Dansteknik 4

100

Koreografi

100

Estetisk kommunikation 2 − Performing Arts

100

Dansgestaltning 2

100

Individuellt val

200

Gymnasiearbete

100

Dans och koreografi är en av inriktningarna på De Geers estetiska program, som är högskoleförberedande. Kreativitet och en bredd av uttryck är kärnan i våra program.

Det som gör oss unika är att här kan du välja bland alla gymnasieskolans estetiska inriktningar:

  • Konst och design
  • Musik spets och musik
  • Teater och regi
  • Film och animation

Bredden i utbildningarnas alla uttrycksformer skapar goda möjligheter för utvecklande samarbeten mellan de olika inriktningarna. Idérikedom, kreativitet, flexibilitet, utvärdering, problemlösning liksom sociala och kommunikativa förmågor är något du får träna och utveckla varje dag. Färdigheter som du kommer att ha stor nytta av i morgondagens samhälle och på arbetsmarknaden. Du studerar i inspirerande, välutrustade lokaler och vi har en lång tradition av innovativ utveckling inom det estetiska området.

Hör våra elever berätta om utbildningen