Programmet för estetisk verksamhet

Är du intresserad av estetiska ämnen som media, teater och bild?

Anpassade gymnasieskolans nationella program

Utbildningen är fyraårig och du får en individuell studieplan med ett personligt utformat schema. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) är en viktig del i programmen och efter utbildningen har du möjligheter till fortsatta studier på Komvux eller folkhögskola.

Tillsammans skapar vi nya vägar för att du ska växa som människa och få fyra utvecklande år i en trygg miljö, samtidigt som vi arbetar mot ett så självständigt och aktivt vuxenliv som möjligt.

Programmet för estetisk verksamhet

Vårt estetiska program vänder sig till dig som är intresserad av estetiska ämnen som media, teater och bild. Genom att själv skapa, men också ta del av andras skapande, får du utveckla din kreativitet, fantasi, inlevelse- och ttrycksförmåga. I gemensamma övningar och projekt får du träna på att samarbeta, ta initiativ och ansvar. Tillsammans planerar och genomför vi utställningar och föreställningar där vi bjuder in publik. Dina kunskaper och färdigheter kan du sedan använda inom till exempel förskola, fritidshem eller olika fritidsverksamheter för barn.