Föräldramöte 28 september

Vårdnadshavare till elever i år 1 hälsas välkomna på föräldramöte.

Tid: Torsdag 28 september kl. 17.30-19.00

Plats: De Geergymnasiet, Nygatan 68. Plats anslås i huvudbyggnadens entré.

Ingen föranmälan behövs.

Varmt välkommen hälsar mentorerna i år 1, skolledningen och elevhälsan.