Kontaktlista personal

Här hittar du kontaktuppgifter till vår personal.

Gymnasiechef, rektor Petra Comstedt

Humanistiska programmet

petra.comstedt@norrkoping.se

072-465 28 60

Rektor Kerstin Sanner

Hotell- och turismprogrammet, Samhällsprogrammet

kerstin.sanner@norrkoping.se

076-12 59 564

Rektor Jörgen Strömberg

Estetiska programmet, anpassade gymnasieskolans program för estetiska verksamheter

jorgen.stromberg@norrkoping.se

073-020 20 33

Rektor Cathrine Conrad

Anpassade gymnasieskolans individuella program

cathrine.conrad@norrkoping.se

072-709 50 88

Anders Borg Carrum

anders.borgcarrum@norrkoping.se

073-020 24 28

Andreas Spångtorp

andreas.spangtorp@norrkoping.se

072-584 05 64

Anna-Lena Brusman

anna-lena.brusman@norrkoping.se

072-584 05 63

August Oskarsson

august.oskarsson@norrkoping.se

072-584 04 45

Björn Rosdahl

bjorn.rosdahl@norrkoping.se

072-584 04 47

Charlotta Månsson

charlotta.mansson@norrkoping.se

072-584 04 91

David Swärd

david.sward@norrkoping.se

072-584 04 24

Elin Heinemark

elin.heinemark@norrkoping.se

072-584 04 51

Elin Larsson

elin4.larsson@norrkoping.se

072-584 04 52

Emma Hante

emma.hante@norrkoping.se

072-465 28 64

Erika Lindgren Hedberg

erika.lindgrenhedberg@norrkoping.se

072-584 04 25

Eufimia Nilsson

eufimia.nilsson@norrkoping.se

072-584 04 26

Eva Lindahl

eva.lindahl2@norrkoping.se

072-597 00 29

Hanna Eklund

hanna.eklund@norrkoping.se

072-584 04 71

Helena Sandman Weinhandl

helena.sandmanweinhandl@norrkoping.se

072-584 04 53

Ida Lindh

ida.lindh@norrkoping.se

072-584 04 54

Inger Karlsson

inger.karlsson@norrkoping.se

072-593 95 05

Jenny Eriksson

jenny.eriksson3@norrkoping.se

072-465 93 21

Joakim Wahlström

joakim.wahlstrom@norrkoping.se

072-584 04 56

Johanna Edin

johanna.edin@norrkoping.se

072-584 04 29

Jonas Kindstedt

jonas.kindstedt@norrkoping.se

072-512 54 15

Josefine Svärdstrand

josefine.svardstrand@norrkoping.se

072-593 95 97

Karin Ernman Kornhammar

karin.ernmankornhammar@norrkoping.se

072-584 04 57

Karl Dahlberg

karl.dahlberg@norrkoping.se

072-593 95 34

Kerstin Arnell

kerstin.arnell@norrkoping.se

072-465 93 31

Kjell Jansson

kjell.jansson@norrkoping.se

072-465 93 30

Kristina Ateek

kristina.ateek@norrkoping.se

072-584 05 83

Lena Nilhage Landin

lena.nilhagelandin@norrkoping.se

072-593 95 98

Lena Tjäder Smith

lena.tjadersmith@norrkoping.se

072-465 28 76

Lisa Eklöf

lisa2.eklof@norrkoping.se

072- 584 04 73

Lotta Solesjö

lotta.solesjo@norrkoping.se

072-465 28 65

Lisen Kromnér

lisen.kromner@norrkoping.se

072-533 65 91

Magdalena Mikmar

magdalena.mikmar@norrkoping.se

072-597 00 26

Magnus Henell, tjänstledig

magnus.henell@norrkoping.se

072-463 93 28

Malin Wass

malin.wass@norrkoping.se

072-584 04 80

Marcus Österlund

marcus.osterlund@norrkoping.se

072-593 95 33

Maria Bergman Skiba

maria.bergmanskiba@norrkoping.se

072-584 04 33

María Consuelo Calatayud Bernabeu

mariaconsuelo.calatayudbernabeu@norrkoping.se

072-584 04 60

Maria Lundby

maria.lundby@norrkoping.se

Maria Norgren

maria.norgren@norrkoping.se

072-584 04 34

Marie Hellström

marie.hellstrom@norrkoping.se

072-584 04 35

Marie Liljegren-Kreuger

marie.liljegrenkreuger@norrkoping.se

072-584 04 94

Marie Wikström

marie.wikstrom@norrkoping.se

072-584 04 81

Mark Deniz

mark.deniz@norrkoping.se

072-584 05 37

Markus Tikkanen

markus.tikkanen@norrkoping.se

072-584 04 36

Martin Perk

martin.perk@norrkoping.se

072-584 04 37

Nirmela Jusupovic

nirmela.jusupovic@norrkoping.se

072-584 55 30

Niclas Lindblom

niclas.lindblom@norrkoping.se

072-584 04 39

Niclas Unosson

niclas.unosson@norrkoping.se

072-584 04 61

Niklas Fransson

niklas.fransson@norrkoping.se

072-533 65 94

Ola Niklasson

ola.niklasson@norrkoping.se

072-465 93 22

Oskar Blomfeldt

oskar.blomfeldt@norrkoping.se

072-584 55 31

Oskar Lindvall

oskar.lindvall@norrkoping.se

072-584 55 32

Petra Persson

petra2.persson@norrkoping.se

072-584 04 63

Pia Mucchiano

pia.mucchiano@norrkoping.se

072-584 04 40

Richard Johansson

richard.johansson@norrkoping.se

072-584 04 41

Robin Wahlund

robin.wahlund@norrkoping.se

072-584 04 55

Rodrigo Durán Alfaro

rodrigo.duranalfaro@norrkoping.se

072-584 05 39

Sara Kowalski

sara.kowalski@norrkoping.se

072-533 65 95 

Sara Sjöström

sara.sjostrom@norrkoping.se

072-584 05 59

Sofia Rundalen

sofia.rundalen@norrkoping.se

073-853 16 86

Susanne Egge

susanne.egge@norrkoping.se

072-465 28 71 

Sylve Johansson

sylve.johansson@norrkoping.se

072-584 05 42

Therese Retzman

therese.retzman@norrkoping.se

072-584 04 42

Tine Röjås

tine.rojas@norrkoping.se

072-584 04 43

Tobias Sandin

tobias.sandin@norrkoping.se

072-465 28 75

Ulf Persson

ulf.persson@norrkoping.se

072-465 28 79

Victoria Stark

victoria.stark@norrkoping.se

072-584 05 44

Yoriko Asahara

yoriko.asahara@norrkoping.se

072-584 04 44

Åsa Axelsson

asa2.axelsson@norrkoping.se

072-465 28 66

Åsa Ragnarsson

asa.ragnarsson@norrkoping.se

072-584 05 45

Speciallärare Annika Gewerths Larsson

annika.gewerthslarsson@norrkoping.se

073-020 26 41

Speciallärare Christian Carlqvist

christian.carlqvist@norrkoping.se

072-584 04 49

Speciallärare Christina Forsgren Svahn,tjänstledig

christina.forsgrensvahn@norrkoping.se

072-584 04 50

Speciallärare Magnus Johansson

magnus1.johansson@norrkoping.se

070-208 19 11

Speciallärare Petra Persson

petra.persson2@norrkoping.se

072-584 04 63

Skoladministratör Nada Charro

nada.charro@norrkoping.se

011-15 51 61 

Skoladministratör Susanna Janbrand

susanna.janbrand@norrkoping.se

011-15 51 61

Skoladministratör Susanne Nilsson

susanne2.nilsson@norrkoping.se

011 -15 38 00

Ekonomiansvarig Lena Nilsson

lena1.nilsson@norrkoping.se

011-15 38 05

Bibliotekarie Sten Hansson

sten.hansson@norrkoping.se

072-539 96 29

Caféansvarig Charlotta Mackay

charlotta.mackay@norrkoping.se

073-078 20 59

Tekniker Mårten Hagelin

marten.hagelin@norrkoping.se

073-020 14 24

Vaktmästare Mathias Olofsson

mathias.olofsson@norrkoping.se

073-020 24 22