Industritekniska programmet

På Industriprogrammet (vux) kan du läsa till CNC-operatör eller svetsare. Utbildningen går även att kombinera med svenska som andraspråk (SVA eller SFI).

Vi erbjuder en bred utbildning som ger dig både de teoretiska och de praktiska kunskaper som krävs för att arbeta inom tillverkningsindustrin.

Utbildningen genomförs som närstudieutbildning, det vill säga på plats i skolan.

Utbildningsbeskrivning

CNC-operatör ett högkvalificerat yrke där det råder brist på arbetskraft i såväl hög- som lågkonjunktur. Som CNC-operatör blir dina arbetsuppgifter att övervaka maskinen och se till att detaljerna håller rätt mått och kvalitet. Utbildningen läggs upp individuellt med yrkeskurser som ingår i motsvarande nationella program i gymnasieskolan. Innan du söker utbildningen är det viktigt att du gör ett studiebesök på utbildningen. Vid studiebesöket får du veta mer om utbildningens innehåll och upplägg samt kraven som ställs på dig som studerande. Under utbildningens gång utvecklar du förmågan att använda industriell utrustning, bearbeta material, hantera industritekniska processer samt arbeta med kvalitetssäkring för såväl produktion som färdig produkt. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en viktig del i utbildningen som knyter ihop teori och praktik.

Utbildningens längd

Utbildningen är cirka 50 veckor. Utbildningstiden är mycket individuell. Vid starten gör du och läraren upp en studieplan utifrån dina förkunskaper och studietakt. Utbildningstiden innehåller arbetsplatsförlagt lärande.

Kostnader

Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur och arbetskläder
tillkommer, cirka 2000 kronor.

CSN

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Efter utbildningen

Behovet av arbetskraft inom tillverkningsindustrin, likaväl i regionen som övriga landet, är mycket hög. Det innebär att dina möjligheter till varaktigt arbete i branschen efter avslutat utbildning, men godkända betyg är mycket goda

Utbildningsbeskrivning

Som svetsare arbetar du inom tillverkningsindustrin, vid bygg- och anläggningsföretag, vid entreprenadföretag eller med underhålls- och reparationsarbeten vid olika industrier. Du kan till exempel arbeta med tillverkning, montering eller reparation av metallprodukter eller stålkonstruktioner. Svetsutbildningen genomförs enligt utbildningsriktlinjer för godkänd internationell
svetsare – IW - i en eller flera av metoderna MIG/MAG, MMA, TIG eller gassvetsning. För att klara av utbildningen till svetsare ska du vara praktisk och tycka om att arbeta med händerna. Arbetsplatsförlagt lärande,APL, är en viktig del i utbildningen som knyter ihop teori och praktik.

Utbildningens längd

Utbildningen är cirka 50 veckor. Utbildningstiden är mycket individuell. Vid starten gör du och läraren upp en studieplan utifrån dina förkunskaper och studietakt. Utbildningen innehåller arbetsplatsförlagt lärande.

Kostnader

Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur och arbetskläder
tillkommer, cirka 2500 kronor.

CSN

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Efter utbildningen

Behovet av duktiga svetsare inom tillverkningsindustrin, likaväl i regionen som övriga landet, är mycket hög. Det innebär att dina möjligheter till varaktigt arbete i branschen efter avslutat utbildning, men godkända betyg, är mycket goda.

Utbildningsbeskrivning

På Drift och Underhåll får Du kunskaper om strategiskt och systematiskt underhåll och dess betydelse för en säker drift. Arbete med kullager, transmissioner, hydraulik och pneumatik är viktiga moment som ingår i utbildningen. Utbildningen läggs upp individuellt med yrkeskurser som ingår i motsvarande nationella program i gymnasieskolan. Inriktningen kan leda till arbete med dagligt underhåll av utrustning och att analysera och säkerställa driften vid industrianläggningar Arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en viktig del i utbildningen som knyter ihop teori och praktik.

Utbildningens längd

Utbildningen är cirka 60 veckor. Utbildningstiden är mycket individuell. Vid starten gör du och läraren upp en studieplan utifrån dina förkunskaper och studietakt. Utbildningstiden innehåller Arbetsplatsförlagt lärande.

Kostnader

Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur och arbetskläder tillkommer, cirka 2000 kronor.

CSN

Utbildningen är studiemedelsberättigad. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Efter utbildningen

Behovet av arbetskraft inom olika industrier, både lokalt och i övriga landet, är mycket hög. Det innebär att dina möjligheter till varaktigt arbete i branschen efter avslutat utbildning, men godkända betyg är mycket goda.

Ta chansen att studera till svetsare eller CNC-operatör kombinerat med dina studier i svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller SFI C/SFI D, spår 2 eller 3. Det behövs fler svetsare och CNC-operatörer.

Är du behörig att läsa svenska som andraspråk på grundläggande nivå eller SFI C eller SFI D, spår 2 eller 3? Vill du arbeta inom industrin? Kontakta studie- och yrkesvägledare på Vägledningscentrum för mer information om utbildningen och hjälp med ansökan.

Industriutbildning med SVA (Svenska som andraspråk)

Industriutbildningen kombineras med undervisning i svenska som andraspråk på
grundläggande nivå eller SFI C/SFI D spår 2 eller 3. Aktuella yrkesområden är svetsare och CNC-operatör för metall och automationstekniker industri. Utbildningen innehåller arbetsförlagt lärande.

Kurslängd

Utbildningstiden är mycket individuell. Vid starten gör du och läraren upp en studieplan utifrån dina förkunskaper och studietakt.

Ansökan

Ansökan ska göras via webbansökan till komvux. Innan du kontaktar studie- och yrkesvägledaren på Vägledningscentrum måste du skaffa ett e-postkonto (till exempel Gmail, Hotmail, Yahoo).

Kursstart

Utbildningen startar preliminärt kursperiod 2 (vecka 12).

Kostnader

Vuxenutbildningen är kostnadsfri men kostnader för kurslitteratur och arbetskläder tillkommer cirka 2000 kronor.

CSN

Gymnasiekurser och grunläggande studier är studiemedelsberättigande. SFI kurser är inte studiemedelsberättigande. Det är du själv som ansvarar för din ekonomi och ansökan till CSN.

Vem kan studera på Komvux?

Du är behörig att studera vid Komvux på gymnasial nivå från och med den 1 juli det år du fyller 20 år.

Det gäller under förutsättning att du

  • är bosatt i Sverige.
  • saknar de kunskaper som utbildningen erbjuder.
  • har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen (förkunskaperna bör motsvara grundläggande kurser i svenska/svenska som andraspråk och matematik).

Behöver du hjälp att studieplanera?

Kontakta Vägledningscentrum

Ansök till Komvux

Ansökan och antagning sker via Komvux men studierna genomförs på Bråvallagymnasiet.

Läs mer om hur du ansöker på Komvux webbplats

CSN och studiemedel

Läs mer om CSN och studiemedel på Komvux webbplats