En glad kille sitter i en lastbilshytt.

Fordon och transport

Välj mellan fyra olika inriktningar. Oavsett om du vill jobba som lastbilschaufför eller mekaniker så har vi utbildningen för dig.

Fordon- och transportprogrammets inriktningar

På Fordon- och transportprogrammet på Bråvallagymnasiet har vi en lång erfarenhet av att utbilda. Som elev får du en bra grund att stå på efter din gymnasieexamen. Under år 1 får du grundläggande kunskaper inom fordonsteknik och en god chans att prova på alla våra inriktningar. Till år 2 väljer du sedan den inriktning som du vill specialisera dig mot.

Våra valbara inriktningar är Karosseri och lackering, Lastbil och mobila maskiner, Transport samt Personbil.

Här får du kunskaper i lackering av fordon och diagnostik och reparation av karosserier. Inriktningen kan leda till arbete som billackerare eller bilskadereparatör.

Kurser på inriktningen Karosseri och lackering

Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år. Gymnasiegemensamma och programgemensamma ämnen är samma för yrkesutgångarna Karosseri och Lackering. Inriktningskurserna skiljer sig åt mellan yrkesutgångarna.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a:1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a:1

50

Svenska 1

100

Programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Fordonsteknik- introduktion

100

Fordons- och transportbranschens
villkor och arbetsområden

200

Inriktning och fördjupning - Karosseri

Kurs

Poäng

Riktningsteknik- introduktion

200

Lackeringsteknik- introduktion

200

Karosserikonstruktioner och inredning

200

Riktbänkssystem

200

Chassi och bromsar

100

Skarvning och sammanfogningsteknik

300

Gymnasiearbete

100

Småreparationer - karosseri

100

Skadebesiktning och produktionsflöde

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Engelska 6

100

Inriktning och fördjupning - Lackering

Kurs

Poäng

Riktningsteknik- introduktion

200

Lackeringsteknik- introduktion

200

Baskurs i lackering

300

Färg och dekorationslackering

100

Lackeringsteknik- applicering

100

Produktionsflöden

100

Lackeringssystem

200

Gymnasiearbete

100

Lackeringsteknik för tunga fordon

200

Småreparationer - lackering

100

Färg och dekorationslackering

100

Engelska 6

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Inriktningen som ger dig kunskap inom diagnostik, reparation och service av tunga fordon och mobila maskiner. Det är en bransch som är i stora behov av arbetskraft, vilket ger goda möjligheter till jobb efter utbildningen.

Kurser på inriktningen Lastbil och mobila maskiner

Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år. Gymnasiegemensamma och programgemensamma ämnen är samma för yrkesutgångarna LMA Lastbil och LMA maskin. Inriktningskurserna skiljer sig åt mellan yrkesutgångarna.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a:1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a:1

50

Svenska 1

100

Programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Fordonsteknik- introduktion

200

Fordons- och transportbranschens villkor och
arbetsområden

200

Inriktning och fördjupning - LMA Lastbil

Kurs

Poäng

Verkstad och elteknik

100

Basteknik

100

Service och underhåll 1

100

Service och underhåll 2

100

LMA Förbränningsmotorer

200

Lastbilar Kraftöverföring

100

Lastbilar Chassi och bromsar

200

Lastbilar System- och diagnosteknik 1

100

Lastbilar System- och diagnosteknik 2

100

Flerbränslefordon

100

Gymnasiearbete

100

Truckteknik eller

200

Lastbilspåbyggnad - specialisering och

100

Bussteknik

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Engelska 6

100

Inriktning och fördjupning - LMA Maskin

Kurs

Poäng

Verkstad och elteknik

100

Basteknik

100

Service och underhåll 1

100

Service och underhåll 2

100

LMA Förbränningsmotorer

200

Lastbilar Kraftöverföring

100

Mobila maskiner hydraulsystem

200

Mobila maskiner system och diagnosteknik 1

100

Mobila maskiner system och diagnosteknik 2

100

Flerbränslefordon

100

Gymnasiearbete

100

Truckteknik eller

200

Lantbruksmaskinteknik

100

Skogsmaskinteknik

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Engelska 6

100

Inriktningen ger kunskaper inom trafikkunskap, transportsystem och logistik och kan leda till arbete som yrkesförare.

Kurser inriktningen Transport

Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a:1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a:1

50

Svenska 1

100

Programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Fordonsteknik- introduktion

200

Fordons- och transportbranschens villkor och
arbetsområden

200

Inriktning och fördjupning

Kurs

Poäng

Yrkestrafik 1a

200

Yrkestrafik 1b

300

Maskinell godshantering

200

Godstrafik

200

Lastbilsmonterad kran

100

Fordonskombinationer-gods

200

Gymnasiearbete

100

Godstransporter - specialisering

200

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Engelska 6

100

Här får du kunskaper inom diagnostik, reparation och service av lätta fordon. Inriktningen leder till arbete som personbilsmekaniker efter avslutad gymnasieexamen.

Kurser inriktningen Personbil

Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a:1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a:1

50

Svenska 1

100

Programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Fordonsteknik- introduktion

200

Fordons- och transportbranschens villkor och
arbetsområden

200

Inriktning och fördjupning

Kurs

Poäng

Personbilar verkstad och elteknik

100

Basteknik

100

Service och underhållsteknik 1

100

Service och underhållsteknik 2

100

Förbränningsmotorer

100

Kraftöverföring

100

El- och hybridfordon 1

100

Chassi och bromsar

100

System- och diagnosteknik 1

200

System- och diagnosteknik 2

100

Flerbränslefordon

100

Gymnasiearbete

100

Hjulutrustning

200

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Engelska 6

100

Så säger eleverna om sin utbildning

Samarbete med branschen

Vi har ett bra samarbete med motorbranschen som säkerställer att du får en APL, arbetsplatsförlagt lärande, med kvalitet. Under APL-perioderna knyter du kontakter som kan ge goda möjligheter till jobb efter studenten.

Grundläggande behörighet

På Fordons- och transportprogrammet på Bråvallagymnasiet finns det möjlighet till fortsatta studier på yrkeshögskola och att skaffa dig behörighet till högskolan, oavsett vilken inriktning du väljer.

Certifiering inom Motorbranschcollege

Fordonsprogrammet på Bråvallagymnasiet är som enda fordonsutbildningen i Norrköping certifierade inom Motorbranschcollege.

Läs mer om Motorbranschcollege här.

Åsa Stenmark, rektor FT, VF

asa.stenmark@norrkoping.se

072-597 41 39

Stefan Persson, lagledare årskurs 2 och 3

stefan2.persson@norrkoping.se

072-584 34 08

Anders Berglund, lagledare årskurs 1

anders.berglund@norrkoping.se

072-539 62 11