En elev kopplar sladdar i ett elskåp.

El och energi

El- och energiprogrammet på Bråvallagymnasiet är det bredaste el-programmet som erbjuds i Norrköping. Detta gör att våra elever är anställningsbara inom många yrkesområden inom el-branschen.

El- och energiprogrammets inriktingar

På El- och energiprogrammet arbetar du både med huvud och händer. Som enda gymnasieskola i Norrköping provar du på alla våra tre inriktningar inom år 1. Sedan väljer du inriktning till år 2.

Fördelen med att prova alla inriktningar under år 1 är att du blir mer säker på din inriktningsval och vad du vill göra i framtiden.

Våra valbara inriktningar är Automation, Elteknik eller Dator- och kommunikationsteknik.

På automationsinriktningen lär du dig service och installation av industrirobotar med programmering, datastyrning, automation av produktionsprocesser och fastighetssystem. Inriktningen leder till yrken som automationstekniker, industrielektriker, processtekniker och fastighetstekniker.

Kurser inriktningen Automation

Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a:1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a:1

50

Svenska 1

100

Programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Datorteknik 1a

100

Mekatronik 1

100

Elektromekanik 1

100

Energiteknik 1

100

Inriktning och fördjupning

Kurs

Poäng

Praktisk ellära

100

Mät- och styrteknik

100

Mät- och reglerteknik

100

Programmerbara styrsystem

100

Elkraftteknik

100

Elmotorstyrning

100

Industriautomation

100

Fastighetsautomation 1

100

Fastighetsautomation 2

100

Konstruktion 1


Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

100

Industriell informationsteknik

100

Gymnasiearbete

100

Matematik 2a eller

100

Ellära 1


Entreprenörskap

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Engelska 6

100

Inom inriktningen Elteknik lär du dig att installera och driftsätta belysning, tele, larm, passersystem, styr- och reglerteknik, datanät, bredband, kabel-TV
med mera. Inriktningen leder till yrken som installationstekniker och larmtekniker.

Kurser inriktningen elteknik

Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a:1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a:1

50

Svenska 1

100

Programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Datorteknik 1a

100

Mekatronik 1

100

Elektromekanik 1

100

Energiteknik 1

100

Inriktning och fördjupning

Kurs

Poäng

Praktisk ellära

100

Elkraftteknik

100

Elinstallationer

200

Kommunikationsnät 1

100

Belysningsteknik

100

Fastighetsautomation 1

100

Fastighetsautomation 2

100

Konstruktion 1

100

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

100

Mät- och styrteknik

100

Gymnasiearbete

100

Matematik 2a eller

100

Ellära 1


Entreprenörskap

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Engelska 6

100

Inom inriktningen Dator- och kommunikationsteknik lär du dig bland annat att planera, konfigurera och installera nätverk, routers, switchar, vlan, virituella servrar, firewalls samt en del övrig datorutrustning. Inriktningen leder till yrken som nätverkstekniker, IT-supporttekniker och eventtekniker.

Kurser inriktningen Dator- och kommunikationsteknik

Totalt läser du 2500 poäng, fördelat på tre år.

Gymnasiegemensamma ämnen

Kurs

Poäng

Engelska 5

100

Historia 1a:1

50

Idrott och hälsa 1

100

Matematik 1a

100

Naturkunskap 1a:1

50

Religionskunskap 1

50

Samhällskunskap 1a:1

50

Svenska 1

100

Programgemensamma kurser

Kurs

Poäng

Datorteknik 1a

100

Mekatronik 1

100

Elektromekanik 1

100

Energiteknik 1

100

Inriktning och fördjupning

Kurs

Poäng

Dator- och nätverksteknik

100

Elektronik och mikrodatorteknik

100

Kommunikationsnät 1

100

Nätverksteknik

100

Elkraftteknik

100

Adm av nätverks- och serverutrustning

100

Nätverksadministration

100

Webbutveckling 1

100

Nätverksteknologier

100

Programmering 1

100

Larm-, övervaknings- och säkerhetssystem

100

Praktisk ellära

100

Gymnasiearbete

100

Matematik 2a eller

100

Ellära 1


Entreprenörskap

100

Svenska 2

100

Svenska 3

100

Engelska 6

100

Grundläggande behörighet för att jobba som installationstekniker

Alla elever, oavsett inriktning, läser praktisk ellära och elkraftteknik. Detta ger en grundläggande behörighet för att jobba som installationselektriker (det som de flesta brukar kalla elektriker). Det finns även möjlighet att skaffa behörighet till högskolan vilket kan öppna upp fler dörrar att jobba med det du vill.

APL (arbetsplatsförlagt lärande)

På utbildningen ingår APL, arbetsplatsförlagt lärande, för att du ska få testa på yrket och använda dina kunskaper som du fått genom utbildningen. Genom ett mycket bra samarbete med branschledande företag så har våra elever efter avslutad yrkesexamen mycket goda möjligheter till arbete.

Mikael Wallström, rektor

mikael.wallstrom@norrkoping.se

070-377 08 70

Gabriel Abo Al Ahad, lagledare

gabriel.aboalahad@norrkoping.se

072-597 41 77

Hans Karlsson, APL-ansvarig för El- och energiprogrammet

072-527 94 59