Bravikens pappersbruk

På Bravikens pappersbruk arbetar cirka 400 skickliga och engagerade medarbetare, många av dem med en yrkesexamen i bagaget.

Här tillverkas specialpapper som används i böcker, magasin och reklamtryck världen över. Helena Rasmusson, HR-chef, berättar att Braviken har ett stort behov av ingenjörer, processoperatörer och kompetent underhållspersonal inom till exempel el och automation.

En kvinna och en man som arbetar på Holmen paper.

Helena Rasmusson, HR-chef och Fredrik Holgersson, platschef Bravikens pappersbruk

Vilka karriärmöjligheter finns hos er?

Vi ser gärna att våra medarbetare provar på nya arbetsuppgifter. Vi har en tillåtande kultur där våra medarbetare har möjlighet att exempelvis byta avdelning, ta sig an nya tekniska utmaningar eller att utvecklas till chef och ledare. Som arbetsgivare kan vi ge dig en spelplan och visa på möjligheter men det är du som måste vilja spela där, det är du själv som skapar din egen karriär. Vi tror på att skapa utrymme för egen utveckling och förutsättningar för att du ska kunna växa med oss.

Kan elever ha praktik hos er och hur går det till? Får man en handledare/mentor?

På Braviken tar vi årligen emot APL-elever från yrkesutbildningarna, det är ett jättebra sätt för både eleverna och oss som företag att lära känna varandra. Vi har flera exempel där praktik har lett till sommarjobb och ibland även till fortsatt anställning.

Det är framför allt från inriktningarna Industriprogrammet och El-automation som vi kan erbjuda APL-platser och vi ser helst att eleverna har fyllt 18 år. Det gör att de kan vara med på alla arbetsmoment och därmed få en ännu mer intressant och lärorik praktik. Eleverna får en egen mentor som hen alltid kan vända sig till. Förutom mentorn träffar eleverna flera olika medarbetare som de kommer att arbeta tillsammans med i de olika arbetsgrupperna.

Det finns ett starkt samarbete mellan er och yrkesutbildningarna på Bråvallagymnasiet. På vilket sätt är ni engagerade i utbildningarna?

På Bråvallagymnasiets yrkesutbildningar finns våra framtida medarbetare. Det är jätteviktigt för oss att engagera oss i utbildningarna och bidra till att utbildningarna utvecklas i samma riktning som behoven i företagen. Vi är i dagsläget representerade i yrkesråden för Elprogrammet och Industriprogrammet samt i styrgruppen för Teknikcollege.

Vad tycker du är styrkan i utbildningarna på Bråvalla?

Det nära samarbetet med näringslivet och viljan att engagera företagen i sina yrkesråd tror jag är en framgångsfaktor för alla parter. Bråvalla levererar helt enkelt den kompetens som vi behöver.

Två relativt stora yrkesgrupper i Braviken är el/reglertekniker samt mekaniker och det kan ibland vara svårt att rekrytera till de rollerna. Genom vårt samarbete med skolan får vi kontakt med många elever inom dessa yrkesgrupper och eleverna får tidigt en möjlighet att upptäcka Holmen som arbetsgivare. En win-win-situation där eleverna också får väldigt goda chanser att visa upp sig och sin kompetens. Många gånger startar en framtida rekrytering precis så.

Läs mer om Holmen Paper och Bravikens pappersbruk