För elever

Här hittar du information som kan vara användbar under din tid på Bråvallagymnasiet.

Läsårstider

Du hittar läsårstider för gymnasiet på Norrköpings kommuns webbplats.

Studie- och yrkesvägledare

Studie- och yrkesvägledarna finns på skolan för att vägleda och informera om studieval under gymnasietiden men även efter examen.

Anmäla frånvaro

Du som är vårdnadshavare eller du som är myndig elev anmäler frånvaro i appen Skola24.